10 czerwca została ochrzczona Klara Lucie Waśkiewicz

Rodzice dziecka dziękują Bogu za dar rodzicielstwa, i wraz z chrzestnymi  ich córeczką proszą o modlitwę.