Kazanie Księdza Proboszcza Ireneusza Okarmusa – Pasterka 2015r.