Konkurs „Naśladujmy Świętych”

  • Konkurs „NAŚLADUJMY ŚWIĘTYCH” adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej wszystkich klas i nie tylko.
  • Udział w konkursie i wybór świętego lub błogosławionego należy zgłosić do 31 października 2019 r. u księży katechetów.
  • Konkurs odbędzie się w niedzielę 3 listopada 2019 r., podczas Mszy św., o godz. 11.30 w kościele. Jury dokona wyboru najpiękniejszych strojów świętego w auli św. Jana Pawła II zaraz po zakończeniu Mszy św.
  • W konkursie przewidziano nagrody. Rozdanie nagród będzie miało miejsce w niedzielę 10 listopada 2019 r. na Mszy św. o godz. 11.30 w kościele.
  • Dopuszczalna jest pomoc katechety lub rodziców w wyborze świętego. Strój może być wykonany wspólnie lub indywidualnie, przy pomocy rodziców lub innych osób.
  • Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

– klasy najmłodsze (od 0 do II),

– klasy młodsze (III-V),

– klasy starsze (VI-VIII),

– inne.

  • Jury będzie oceniało:

– staranność wykonania stroju.

– obecność atrybutów charakterystycznych dla świętego.

– stopień podobieństwa do wizerunku świętego.

– wrażenie ogólne.