Namaszczenie Chorych

Kapłani odwiedzają chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00
Adresy chorych zgłaszamy w zakrystii.

W nagłych przypadka sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie.

Przyjęcie Komunii świętej i namaszczenie świętym olejem jest dla chorego umocnieniem i ratunkiem.

Sakrament Namaszczenia może przyjąć każdy chory, jeśli choroba zagraża jego życiu, jest długotrwała lub jeśli ochrzczony jest w podeszłym wieku.

Chore dzieci mogą otrzymać ten sakrament, jeżeli mają przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynności.

Chorzy, którzy utracili przytomność, mogą otrzymać namaszczenie, jeżeli przypuszcza się, że poprosiłby chory o ten sakrament.

Jeżeli nastąpiła już śmierć biologiczna, sakramentu udzielać nie można.

Nie należy zwlekać z przyjęciem sakramentu namaszczenia do ostatnich chwil życia, gdyż niesie on choremu  łaskę umocnienia.

Należy przygotować w mieszkaniu:
- stół nakryty białym obrusem (serwetką)
- krzyż
- zapalone świece
- woda święcona
- odrobinę waty


Nr konta bankowego parafii: MultiBank 33 1140 2017 0000 4202 1181 7469