Sakramenty w naszej parafii

SAKRAMENTY  W NASZEJ PARAFII

 

SAKRAMENT CHRZTU

Udzielany jest na Mszy św. o godz. 13.00:

– w każdą niedzielę miesiąca

– 26 grudnia – Św. Szczepana

– Poniedziałek Wielkanocny

 

Wymagane dokumenty:

1 / Akt Urodzenia Dziecka

2 / Zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa

3 / Dowód osobisty rodziców

4 / Chrzestni – zaświadczenie z parafii stałego zamieszkania, że są wierzący i praktykujący

5 / Chrzestni miejscowi – indeks katechetyczny lub świadectwo szkolne  

Spotkanie przed Chrztem odbywa się w sobotę o godz. 17.00 w salce katechetycznej.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
klasy VI – raz w miesiącu (10 spotkań)
klasy VII – raz w miesiącu (10 spotkań)
klasy VIII – raz w tygodniu (25 spotkań)
Wspólna Msza święta dla młodzieży – pierwsze piątki miesiąca, godz. 19.30
Zapisy na nowy rok od września w kancelarii parafialnej

 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się w III klasie szkoły podstawowej.
I Komunia Święta w naszej Parafii – pierwsza niedziela maja.

 

SAKRAMENT POKUTY
w tygodniu – 30 minut przed każdą Mszą św.
w niedzielę i święta – podczas każdej Mszy św.
w pierwsze piątki – od 16.00 do 19.30

 

SAKRAMENT CHORYCH

Udzielany jest na życzenie:

– w pierwsze soboty miesiąca podczas odwiedzin chorych

– podczas wezwania kapłana do chorego

– podczas Mszy św. dla chorych

 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Osoby pragnące wstąpić do seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym. Więcej szczegółów w kancelarii parafialnej.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo konkordatowe

  1. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego:

– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

– Metryka chrztu (metryka jest ważna przez 6 miesięcy).

– Zaświadczenie o bierzmowaniu (może być wypisane na metryce chrztu)

 

  1. PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY

Posiadając wyżej wymienione dokumenty, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego), w celu spisania protokołu przedślubnego. W uzasadnionych wypadkach protokół przedślubny może być spisany w innej parafii, ale stosowne pozwolenie wystawia własna parafia.

 

III. INNE WAŻNE INFORMACJE

Kurs dla narzeczonych

Narzeczeni powinni odbyć kurs dla narzeczonych oraz uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych w poradni rodzinnej. Kurs dla narzeczonych można odbyć przed spisaniem protokołu przedślubnego.

 

Zapowiedzi

Dla narzeczonych mieszkających poza parafią, w której spisywany jest protokół przedślubny, wypisywane są zapowiedzi przedślubne. Wystawia się również zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które należy dostarczyć do parafii zamieszkania. Po terminie ich wygłoszenia, zaświadczenie trzeba osobiście odebrać i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany był protokół przedślubny.

 

Dyspensy

Podczas spisywania protokołu przedślubnego mogą być wystawione dyspensy – np. zwolnienie z obowiązku ogłoszenia zapowiedzi, lub pozwolenie kurii na zawarcie małżeństwa z osobą niewierzącą albo innego wyznania.

 

Spowiedź przedślubna

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują kartki, zobowiązujące do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych. Przy czym do pierwszej narzeczeni powinni przystąpić miesiąc przed ślubem.

 

Rozmowa duszpasterska

Po spisaniu protokołu przedślubnego i ustaleniu terminu ślubu, narzeczeni ponownie zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed terminem ślubu, w celu omówienia ceremonii, ustalenia udziału organisty we Mszy św., kościelnego, dekoracji kościoła, fotografa itp.

 

ŚLUB

Narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do zakrystii co najmniej 15 minut przed godziną Mszy św., w celu podpisania dokumentów ślubnych.

 

Ślub w innym kościele

W uzasadnionych przypadkach, gdy narzeczeni pragną mieć ślub w innym kościele niż swój parafialny, mogą uzyskać tzw. licencję, czyli dokument zgody na pobłogosławienie małżeństwa do parafii, na terenie której znajduje się wskazany przez nich kościół. Jeśli jest kościół zakonny, to parafia, która otrzymała licencję, wystawia imienną delegację dla kapłana, który będzie błogosławił ślub.