Sakrament Małżeństwa

 

Małżeństwo konkordatowe

I. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego:

1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Nie później niż 3 miesiące przed datą ślubu narzeczeni muszą zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia Małżeństwa Konkordatowego (dokument wydany przez USC w 2 egzemplarzach jest ważny 6 miesięcy).

2. Dokumenty kościelne

A. Metryka chrztu

Metrykę chrztu do ślubu należy uzyskać z parafii, gdzie przyjęło się sakrament chrztu (metryka jest ważna przez 6 miesięcy).

B. Zaświadczenie o bierzmowaniu

Zaświadczenie może być wypisane w specjalnej rubryce na metryce chrztu lub w osobnym dokumencie.

 

II. Protokół przedślubny

Posiadając wyżej wymienione dokumenty, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego), w celu spisania protokołu przedślubnego. W uzasadnionych wypadkach protokół przedślubny może być spisany w innej parafii, ale stosowne pozwolenie wystawia własna parafia.

 

III. Inne ważne informacje

A. Kurs dla narzeczonych

Narzeczeni powinni odbyć kurs dla narzeczonych oraz uczestniczyć w spotkaniach indywidualnych w poradni rodzinnej. Kurs dla narzeczonych można odbyć przed spisaniem protokołu przedślubnego.

B. Zapowiedzi

Dla narzeczonych mieszkających poza parafią, w której spisywany jest protokół przedślubny, wypisywane są zapowiedzi przedślubne. Wystawia się również zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które należy dostarczyć do parafii zamieszkania. Po terminie ich wygłoszenia, zaświadczenie trzeba osobiście odebrać i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany był protokół przedślubny.

C. Dyspensy

Podczas spisywania protokołu przedślubnego mogą być wystawione dyspensy – np. zwolnienie z obowiązku ogłoszenia zapowiedzi, lub pozwolenie kurii na zawarcie małżeństwa z osobą niewierzącą albo innego wyznania.

D. Spowiedź przedślubna

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują kartki, zobowiązujące do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych. Przy czym do pierwszej narzeczeni powinni przystąpić miesiąc przed ślubem.

E. Rozmowa duszpasterska

Po spisaniu protokołu przedślubnego i ustaleniu terminu ślubu, narzeczeni ponownie zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed terminem ślubu, w celu omówienia ceremonii, ustalenia udziału organisty we Mszy św., kościelnego, dekoracji kościoła, fotografa itp.

 

IV. Ślub

Narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do zakrystii co najmniej 15 minut przed godziną Mszy św., w celu podpisania dokumentów ślubnych.

A. Ślub w innym kościele

W uzasadnionych przypadkach, gdy narzeczeni pragną mieć ślub w innym kościele niż swój parafialny, mogą uzyskać tzw. licencję, czyli dokument zgody na pobłogosławienie małżeństwa do parafii, na terenie której znajduje się wskazany przez nich kościół. Jeśli jest kościół zakonny, to parafia, która otrzymała licencję, wystawia imienną delegację dla kapłana, który będzie błogosławił ślub.