Najświętszy Sakrament

Z DEKRETU METROPOLITY KRAKOWSKIEGO W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KATECHEZY PARAFIALNEJ

Parafia „jest podstawowym miejscem katechezy” (KKK 2226) i „jest pierwszą po rodzinie szkołą chrześcijańskiej religii, modlitwy i formacji moralnej”…

1. We wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej powinna zorganizowana i systematycznie prowadzona katecheza parafialna dla dzieci i młodzieży dopełniająca szkolną lekcję religii…

2. Katecheza w parafii powinna obejmować dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej…

3. 1 Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej:

  1. W przygotowaniu o Pierwszej Komunii Świętej przyjmujemy zasadę comiesięcznych spotkań przy parafii dla dzieci i ich rodziców. Mogą one być połączone z nabożeństwami w kościele, w czasie których dzieci otrzymują różańce, książeczki, świece, medaliki i w ten sposób są wprowadzane w rok liturgiczny, modlitwę i sakramenty. Wskazanym jest, aby w prowadzenie tych spotkań włączeni byli wszyscy odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. A zatem katechezy te powinni prowadzić duszpasterze odpowiedzialni za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w ścisłej współpracy z katechetą uczącym dzieci w szkole.
  2. Podstawowym miejscem tych spotkań jest parafia zamieszkania rodziców dziecka. Jeżeli Pierwsza Komunia Święta ma mieć miejsce w kościołach nieparafialnych, musi tam być prowadzone całoroczne przygotowanie dla dzieci i ich rodziców, takie, jakie prowadzą parafie.
  3. Katecheci uczący dzieci pierwszokomunijne z różnych parafii powinni rzetelnie informować rodziców o zasadach regulujących przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, a zwłaszcza o zasadzie: „katecheza w szkole a przygotowanie do sakramentów w parafii zamieszkania dziecka”. Niemniej, księża proboszczowie proszeni są o wykazanie dużego zrozumienia dla rodziców pragnących, aby ich dzieci szły do Komunii Świętej wraz z całą klasą.
  4. Doprowadzenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej domaga się dalszego wtajemniczenia w życie eucharystyczne. Służy temu regularna spowiedź i częsta Komunia Święta dziecka oraz praktyka dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Tematy te winny być podejmowane w katechezach w klasie trzeciej. Należy także pamiętać o przygotowaniu dziecka i jego rodziny do przeżywania rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.
  5. Zaleca się, aby w realizacji w/w zadań korzystać z materiałów przygotowanych w tym celu dla naszej archidiecezji, którymi są: Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny.


Przygotowanie do I Komunii Świętej w III klasie szkoły podstawowej.
Komunia Święta w naszej Parafii – 1 Niedziela maja (najbliższa 1 maja 2016 roku)