Sakrament Bierzmowania

Z Dekretu metropolity krakowskiego w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej z dnia 30.10.2006

Parafia „jest podstawowym miejscem katechezy” (KKK 2226) i „jest pierwszą po rodzinie szkołą chrześcijańskiej religii, modlitwy i formacji moralnej”(…)

§ 1 We wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej powinna być zorganizowana i systematycznie prowadzona katecheza parafialna dla dzieci i młodzieży dopełniająca szkolną lekcję religii, tak by utrzymać ciągłość katechezy aż do wieku dojrzałego (…) Zasadniczym miejscem takiej katechezy powinna być parafia zamieszkania, zgodnie z obowiązującą od lat zasadą: „katecheza w szkole, przygotowanie do sakramentów w parafii”.

§ 3.2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
1. Sakrament bierzmowania udzielany jest przy końcu trzeciej klasy gimnazjum lub na początku pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
2. Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania. Należy organizować przy parafii po jednym spotkaniu w miesiącu w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum oraz spotkania cotygodniowe w klasie trzeciej.

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Spotkania w grupach:

  • klasy VII szkoły podstawowej – raz w miesiącu (10 spotkań)
  • klasy II gimnazjum – raz w miesiącu (10 spotkań)
  • klasy III gimnazjum – raz w tygodniu (25 spotkań)

Do 30 września 2017 r. trwają zapisy. Kandydaci do bierzmowania zapisują się osobiście w kancelarii parafialnej, okazując indeks katechizacyjny (gimnazjaliści).

RAZ W MIESIĄCU SPOTYKAMY SIĘ WSZYSCY RAZEM W KOŚCIELE
Pierwszy piątek miesiąca – najbliższy 6 października 2017 r.:
Spowiedź: 16.00 – 19.30
Msza święta: 19.30