16.06.2011r. – Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

16 czerwca odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Ks. Proboszcz zapoznał radę z planami wykonania koniecznych prac w kościele i w domu parafialnym.

Najpilniejsze prace, które należałoby wykonać w najbliższym roku to:

a) odgrzybienie piwnic domu parafialnego

b) odnowienie i pomalowanie pomieszczeń, znajdujących się w dolnej kondygnacji budynku, szczególnie sali teatralnej

c) naprawa muru ogrodzenia kościelnego, na którym w wielu miejscach odpadają płytki klinkierowe

d) zaprojektowanie wentylacji kościoła

Dokładny kosztorys wymienionych prac zostanie sporządzony jeszcze w czerwcu i na tej podstawie będzie podjęta decyzja o czasie rozpoczęcia robót.

Ks. Proboszcz podsumował miniony rok od strony duszpasterskiej, wskazując te działania, które przyniosły pozytywne rezultaty oraz przedstawił plany duszpasterskie na najbliższą przyszłość. Poinformował, że w skład Rady Parafialnej obecnej kadencji weszli nowi członkowie, mianowani przez ks. Proboszcza, zgodnie z diecezjalnym statutem rad parafialnych.

Informujemy, że nieprawdą jest, jakoby parking przykościelny był udostępniany odpłatnie. Rada Parafialna postulowała, aby w przyszłości teren przykościelny był zamykany, a parking udostępniany tylko na czas nabożeństw i Mszy.