Uroczystość Trójcy Świętej 19 czerwca 2011 r.

1. Dziś kończy się okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej.

2. 16 czerwca odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Ks. Proboszcz zapoznał radę z planami wykonania koniecznych prac w kościele i w domu parafialnym.

Najpilniejsze prace, które należałoby wykonać w najbliższym roku to:

a) odgrzybienie piwnic domu parafialnego

b) odnowienie i pomalowanie pomieszczeń, znajdujących się w dolnej kondygnacji budynku, szczególnie sali teatralnej

c) naprawa muru ogrodzenia kościelnego, na którym w wielu miejscach odpadają płytki klinkierowe

d) zaprojektowanie wentylacji kościoła

Dokładny kosztorys wymienionych prac zostanie sporządzony jeszcze w czerwcu i na tej podstawie będzie podjęta decyzja o czasie rozpoczęcia robót.

Ks. Proboszcz podsumował miniony rok od strony duszpasterskiej, wskazując te działania, które przyniosły pozytywne rezultaty oraz przedstawił plany duszpasterskie na najbliższą przyszłość. Poinformował, że w skład Rady Parafialnej obecnej kadencji weszli nowi członkowie, mianowani przez ks. Proboszcza, zgodnie z diecezjalnym statutem rad parafialnych.

Informujemy, że nieprawdą jest, jakoby parking przykościelny był udostępniany odpłatnie. Rada Parafialna postulowała, aby w przyszłości teren przykościelny był zamykany, a parking udostępniany tylko na czas nabożeństw i Mszy.

3. Uroczystość Bożego Ciała będziemy przeżywać 23 czerwca.

Po Mszy o godz. 13-tej będzie procesja Eucharystyczna ulicami naszego osiedla.

Trasa procesji będzie taka sama jak w poprzednich latach. Od kościoła wyruszymy ulicą Podedworze w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 27, a później pójdziemy obok bloku 57 i 53 i ulicą Łużycką w kierunku kościoła. Ołtarze będą umiejscowione tam, gdzie były co roku.

4. Dziękujemy parafianom z bloku przy ul. Białoruskiej 6 (parter, I i II piętro) za sprzątnie naszej świątyni i ofiarę pieniężną na kwiaty. W tym tygodniu prosimy do sprzątania mieszkańców z bloku przy ul. Białoruskiej 6 (III, IV, V).

5. Dzisiejsza składka – jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca – jest przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii.

6. We wtorek o 19.00 będzie ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach Parafialnej Szkoły Biblijnej. Zapraszamy także tych, którzy do tej pory jeszcze w niej nie uczestniczyli. Przypominamy, że jest to propozycja szczególnie adresowana do dorosłych. Spotkania mają na celu pogłębienie podstawowej wiedzy na temat Pisma Świętego, wyjaśnienie jego trudniejszych fragmentów, a także nauczenie się czytania go w sposób medytacyjny, czyli jako słowa Bożego skierowanego do człowieka.

7. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny lub rocznicę ślubu życzymy obfitości Bożych łask w codzienności życia.

8. Zmarłych naszych parafian, którzy odeszli do wieczności w ubiegłym tygodniu, polećmy miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie!