Zaproszenie na poetycki wieczór autorski prof. dr hab. Zofii Zarębianki – VI spotkanie PSALM-u

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM”) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza do sali w Domu Parafialnym na poetycki wieczór autorski prof. dr hab. Zofii Zarębianki (SPP) w ramach cyklu: „Poezja religijna”; o wierze, patriotyzmie i sacrum w literaturze z prof. Zofią Zarębianką (UJ), poetką, literaturoznawczynią rozmawia dr Marek Mariusz Tytko (UJ), wiersze w wykonaniu autora, muzyka: Barbara Kaczmarska (flet), mgr Dariusz Sadzikowski (piano).

Termin: niedziela, dnia 22 kwietnia 2012 r., godz. 19.00, wstęp wolny.

Dojazd: tramwajami nr 6, 7, 50, autobusami nr 164, 174, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.

Zofia Zarębianka (26 XII 1958-), poetka, eseistka, krytyczka literacka, profesor tytularny w zakresie literaturoznawstwa, członkini Komisji historycznoliterackiej PAN, członkini PEN Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 1996 roku nieprzerwanie w Zarządzie Oddziału Krakowskiego SPP, pracuje w Katedrze Literatury XX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Centrum Kultury i Dialogu afiliowanego przy Akademii „Ignatianum” w Krakowie, stale współpracuje z miesięcznikiem literackim “Topos” oraz z kwartalnikiem “Życie Duchowe”, autorka ponad 200 artykułów i 12 książek, jej wiersze były tłumaczone na język angielski i czeski, używane pseudonimy: Magdalena Michałowska, Magdalena Kamińska, opublikowała m.in.: „Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski” (KUL, Lublin 1992), „Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej” (Kraków 1993), „Dwanaście Bożych słów” (współautorka, Kraków 1992) „Dziesięć Bożych słów” (Kraków 1993), „Zakorzenienia Anny Kamieńskiej” (Kraków 1997), „Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych” (Bydgoszcz 2001), „O książkach, które pomagają być” (Kraków 2004), „Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II” (współredakcja, Kraków 2006), „Czytanie sacrum” (2008), „The space of the word. The literary activity of Karol Wojtyła – John Paul II” (ed., Cracow 2011), „Dziedzictwo świętości Jana Pawła II w relacjach świadków” (współred., Kraków 2011) oraz tomy wierszy: „Człowiek rośnie w ciszy” (Kraków 1992), „Wyrwane z przestrzeni” (Kraków 1997), „Niebo w czerni” (Bydgoszcz 2000), „Jerozolima została zburzona” (Kraków 2004) i „Wiersze. Pierwsze” (2008), publikowała m. in. w czasopismach: „Arka”, „Dekada Literacka”, „Gdański Rocznik Kulturalny”, „Gwiazda Morza”. „Kwartalnik Artystyczny”, „List”, „Horyzonty Wiary”, „Nasza Rodzina”, „Polonistyka”, „Powściągliwość i Praca”, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, „Przegląd Powszechny”, „Roczniki Humanistyczne”, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej”, „Ruch Literacki”, „Strony”, „Topos”, „W Drodze”, „Warsztat” oraz w antologiach poetyckich i książkach zbiorowych.

 

Wykorzystane źródła:

– http://sppkrakow.pl/czonkowie-oddzialu/154.html?task=view

– http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Zar%C4%99bianka

– Katalog VTLS Biblioteki Jagiellońskiej

– „Informator biobibliograficzny krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich” oprac. Grażyna Dobreńko, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1999.

(oprac. biogramu: dr Marek Mariusz Tytko)

 


 

Zofia Zarębianka – Wiersze

 

Nazbyt ziemska?

Skoro tu

Odnajduję Ciebie

W miękkim dotyku

Psiego futerka

I

Łagodnym spojrzeniu

Mojej siostry

Ciężarnej mlekiem

Krowy

Ślicznie łaciatej

 

Panie wszystkiego

Niebo bez nich ?

 

Przecież

Niemożliwe

 

 

* * *

 

Biała laska staruszka

W niewidomych okularach

Brzeg krawężnika – krawędź

Przepaści

 

Strach oświetla

Nieśmiały głos dziewczynki

Zbawcy

 

Ja pana przeprowadzę

 

* * *

 

Gdy wisi nad światem przyszłość niespokojna

I moce ciemności – zda się – zdobywają panowanie

Grozi wojna

Tramwaj z przystanku wlecze

Chłopca

Upadła czerwona czapeczka

Czemu nie umiemy być dla siebie

Dobrzy ? Głupie pytanie …

I lękiem jak oparem mgły myśl zaćmiona –

Czy wystarczy modlitwy ?

Czy wystarczy ufności ?

 

* * *

 

Kogo przed szaleństwem

Zagłady

Kogo przed pasją

zniszczenia

powstrzyma

Bezradny

Przestraszony

Krzyk-szept

Ziemi?

 

* * *

 

Ciągle oczekujący cudu

Który się nie wydarzy

Znak nie będzie mu dany

napisano

Ślepcy codzienności

Celebrujący swoje

Ja

Kulawi i zachłanni

W drodze w drodze

dokąd

 

Nad egipską księgą umarłych

 

Nad egipską księgą umarłych

Niech moje łzy

Nie obciążają tych

Przez których płaczę

 

Dialektyka wiary

 

Kiedy wszystko jest

Skowytem do Ciebie

Tęskniącym i napiętym

W ciemności

Kiedy najbardziej

Ciebie pragnę sobą

Od tyłu obejmuje

I mocno trzyma

Zwątpienie

Zadając pytania

Logiczne.

 

__________________________________________

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków

Źródło wierszy:

http://sppkrakow.pl/czonkowie-oddzialu/155.html?task=view