9 kwietnia została ochrzczona Aleksandra Dorota Sroga

Rodzice dziecka (Krzysztof Józef i Monika) dziękują Bogu za dar rodzicielstwa, i wraz z chrzestnymi  ich córeczki proszą o modlitwę.