16 grudnia (niedziela), 19:00 – PSALM – XVI Zaproszenie na wieczór autorski

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM”) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza w ramach cyklu: „Poezja religijna” do sali w Domu Parafialnym na wieczór autorski Miry Kuś, poetki (SPP); o wierze, polskim patriotyzmie i poezji z Mirą Kuś porozmawia dr Marek Mariusz Tytko (UJ), poezje w wykonaniu autorki, muzyka: Maria Zborowska (skrzypce). Termin: niedziela, dnia 16 grudnia 2012 r., godz. 19.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 6, 7, 50, autobusami nr 164, 174, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.

Biogram twórczy Miry Kuś

Mira Kuś, właściwie: Mirosława Kuś, ur. 30 grudnia 1948 r. w Gorlicach, wnuczka pamiętnikarza i działacza chłopskiego Franciszka Kusia, polska fizyczka, poetka, publicystka, krytyczka literacka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ukończyła fizykę w Uniwersytecie Jagiellońskim (magister fizyki). Publikowała m.in. w następujących czasopismach: „Charakterach”, „Dekadzie Literackiej”, „Dzienniku Polskim”, „Główkolandii”, „Kulturze” (paryskiej), „NaGłosie” (mówionym i drukowanym), „Odrze”, „Przekroju”, „Twórczości”, „Wiadomościach” (krakowskich, podgórskich), „Więzi”, „Zeszytach Literackich”, „Znaku”.

Przekłady jej wierszy ukazały się w prasie zagranicznej, w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Macedonii, Niemczech, Rosji, Słowenii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na Ukrainie i Węgrzech, ponadto zostały zamieszczone w kilku europejskich i amerykańskich wyborach utworów poetów polskich (Rosja, Węgry, Niemcy, USA) oraz w wyborach wierszy poetów Europy Środkowej i Wschodniej (USA). Jest laureatką konkursów literackich, zdobyła m.in. pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Jaszczurowy Laur” (Kraków, 1976), pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym Trzeciego Programu Polskiego Radia (ogłoszonym przez programy „Powtórka z rozrywki” i „60 minut na godzinę”), wyróżnienie w trzecim Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Janczarskiego (za twórczość dla dzieci).

Stypendystka m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji Literarisches Colloquium Berlin w Berlinie, Rządu Szwecji na Gotlandii. W 2012 r. otrzymała nagrodę Dzielnicy Jedenastej Miasta Krakowa w kategorii: ‚Twórca’. Mira Kuś, jako jedna z nielicznych polskich poetek, figuruje w „Women’s Studies Encyclopedia”, Volume 2, autorstwa Helen Tierney pod hasłem: ‚Polish writers’. Była redaktorką czasopisma dla dzieci „Główkolandia”. Piosenki do jej tekstów śpiewają m.in. Skaldowie. Współpracuje z „Wiadomościami”, wydawanymi w Piaskach Wielkich w Krakowie. Mieszka w Krakowie w Dzielnicy XI.

Twórczość

9  zbiorów poezji:

Wiersze, Kraków 1978,samizdat w sześciu numerowanych egzemplarzach.Gdzieś jest ta oaza, Kraków 1981Natura daje mi tajemne znaki, Warszawa 1988Rajski pejzaż, Kraków 1995Przekłady z zieleni, Kraków 2001O, niebotyczna góro garów, Kraków 2004Między tym a tamtym brzegiem, Kraków 2010Zioła i amaranty. Wybór wierszy, Kraków 2011Beneath an Avalanche of Waking, chapbook of Mid-American Review, volume XXXI, Number 2, ISSN 0747-8895, 2011

Wiersze w ANTOLOGIACH:

„Sercem pisane. Wybór wierszy”. Biblioteczka repertuarowa miesięcznika „Kultura i Ty”, Warszawa 1978„Drugi Krakowski Almanach Młodych”, WL, Kraków, 1980„Poeta jest jak dziecko”, MAW, Warszawa 1987„Wieczór jednego wiersza poetów krakowskich”, Kościół oo. Karmelitów Na Piasku, wtorek 18.października 1988; IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie; wyd. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, Kraków 1988„Od Staffa do Wojaczka Poezja polska 1939-1988, antologia, Bohdan Drozdowski i Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991„Shifting boarders”, Fairleigh Dickinson University, Madison, New Jersey 1993„W imię miłości…” antologia wierszy miłosnych poetek polskich (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1995)„Ambers aglow”, Host Publications, Inc, Austin, Texas 1996„Snuć miłość. Antologia polskiej liryki miłosnej od XV do XX w.”, redakcja Włodzimierza Boleckiego, Świat Książki,Warszawa 1997„Das Unsichtbare lieben”, Kirsten Gutge Verlag, Koln 1998„Poezja i gwiazdy”, SPP Oddział Kraków, Plus, Kraków, corocznie od 1995 do 2008„Krynickie Jesienie Literackie” antologia poetycka pod red.Gabrieli Matuszek,Kraków 2007„Plamak”, bułgarska antologia poetów polskich,Sofia 2008„Poezija jednannja. Wirszi z Krakowa”, Lwów, 2008„Sdiełano w Polsze, wiek XX, pieriewody Andrieja Baziliewskogo”, Moskwa 2009„Acsend visszhangjai”, Cseby Geza, Keszthely 2010″Byliśmy u Kornela”, WL, Kraków 2010

Podręczniki szkolne:

w: „Słońce na stole”, podręcznik dla szkoły podstawowej III klasa, Katowice (książka została uznana za najlepszy podręcznik roku)

Bibliografia

Lesław M. Bartelski Polscy pisarze współcześni, 1939-1991: leksykon, wyd. 1995.Piotr Kuncewicz Poezja polska od 1956,t. 3 część 1 i 2, wyd. 1994.Sylwetka Miry Kuś na stronie SPP, Oddział Kraków.