Kolędnicy Misyjni

W tym roku organizujemy w naszej parafii akcję Kolędników Misyjnych w dniach od 27 do 30 grudnia. To ciekawa inicjatywa, w której dzieci pomagają swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Kolędując w mieszkaniach naszych parafian, pod opieką dorosłych, będą zbierać pieniądze na pomoc dla najbiedniejszych dzieci z kilku krajów misyjnych. Kto chciałby przyjąć w swym mieszkaniu kolędników proszony jest o zapisanie się na listę, która w zakrystii.