Poeta prosto ze Lwowa – w PSALM-ie

W ramach cyklu „Poezja religijna” zapraszamy na spotkanie z kolejnym znakomitym twórcą zagranicznym. Tym razem w niedzielę 19 maja 2013 r. w godz. 19.00-21.00 w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literacko-Muzycznym (w skrócie-akronimie: „PSALM”) przy  kościele MB Różańcowej na Piaskach Nowych przy ul. Nowosądeckiej 41 wystąpi znany poeta i zasłużony tłumacz lwowski – Aleksander Gordon, prezentując po polsku swoje wiersze głównie z tomu „Wiek ukrzyżowanego Chrystusa” (Lwów 1995).

Aleksander Gordon (urodzony 1.12.1961 we Lwowie) – to literaturoznawca, kulturolog, członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy (od 1997 r.), laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej „Triumf” przyznanej mu przez Czernichowski Media-Klub oraz Czernichowskie Centrum Intelektualne (2001). Otrzymał także Nagrodę czasopisma „Lwów literacki” (2008), nagrodę imienia M. Szaszkiewicza (Lwów 2011) i Nagrodę  imienia J. Doroszenko (Stanisławów 2011).

 Absolwent ekonomii Uniwersytetu Lwowskiego (1983). Od 2001 r. jest redaktorem naczelnym almanachu „Forma[r]t”, od 2003 roku wykładowca lwowskiej Politechniki, wiceprezes Lwowskiego Okręgu Organizacji Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy (od 3 XII 2003). Publikuje od 1990 r.

W twórczości łączy lirykę i recepcję kultury, maluje portrety pokoleń, tworzy poetycką egzystencję człowieka i ludzkości w czaso- i słowoprzestrzeni współczesnego świata. Pisze tradycyjne rymowane wiersze, ale także wiersze wolne, poezję prozą. Opublikował 23 tomiki poetyckie, między innymi w języku polskim „Dawny Lwów” (2005), „Królewskie miasta” (2009), „Miłość we Lwowie” (2010), przetłumaczył na język ukraiński tomiki: krakowskiego poety Bogusława Żurakowskiego „Karłowarskie pieśni” (po ukraińsku 2003 i po rosyjsku 2007), Wacława Kostrzewy „Pragnienie” i dwóch podwawelskich poetek: Grażyny Dobreńko „Sztuka życia” (2006) i Bożeny Boby-Dygi „Pisane deszczem” (2008, we współpracy z Jewgenem Baranem). Opublikował także tomiki tłumaczeń na język ukraiński oraz rosyjski Grażyny Dobreńko „Nikifor Zwycięzca” (2009), poety z Krakowa – Eryka Ostrowskiego „Fetysz” (2010). jest twórcą bardzo zasłużonym dla kultury polskiej. Publikował także w różnych czasopismach ukraińskich („Kurier Krywbasu”, „Forma[r]t”, „Sowa”, „Kalmius”, „Złota Pektoral” itd.) tłumaczenia wielu wierszy Jana Kasprowicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Józefa Barana, Ewy Lipskiej, Bogusława Żurakowskiego, Anety Kielan oraz innych. Przetłumaczył też na rosyjski lub ukraiński wiersze innych krakowskich poetów (np. Adama Zagajewskiego i Marka Mariusza Tytko). Swoje wiersze publikował w Polsce w „Krynickiej Jesieni Literackiej” (2007), „Literatura człowiek-wartość: Księga Jubileuszowa dedykowana B. Żurakowskiemu” (2007), oraz w tomikach z różnych lat w ramach cyklu „Poezja i gwiazdy” wydawanej przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskiej we współpracy z Jamą Michalika. A. Gordon jest autorem wydanej w języku ukraińskim „Popularnej encyklopedii Lwowa” (2009) oraz zbioru prozy „Legendy Lwowskie” (2010) ogłoszonego w językach ukraińskim i polskim. W tomikach „Powroty do Kajzerwaldu” (1996), „Niewidzialny Lwów” (2000, 2003), „Wirtualny Lwów” (2003) tworzy wielowymiarowy obraz „niewidzialnego”, realnego i nadrealnego Lwowa. W dorobku ma także wiersze po rosyjsku i polsku, przekłady utworów Wisławy Szymborskiej („Spotkanie z krajobrazem” / Morena, Lwów 1997, nr 6). ma w swoim dorobku redakcję antologii poetyckich „Poza dziesięcioleciami” (1999), „Poza dziesięcioleciami – 2” (2000), „Stacja Czernichów” (2002). Jest także jednym z autorów w dwóch pierwszych edycjach tej antologii. jego twórczość jest przebogata i różnorodna, obejmuje ponadto m.in. następujące książki: „Apologia odzwierciedleń” (Lwów 1992), „Samospalenia prawdy” (Lwów 1993), „Wiek ukrzyżowanego Chrystusa” (Lwów 1995), „Ziemskie łodzie” (Lwów 1996), „Tabory duchowości” (Lwów, 1998), „Semiotyka” (Lwów 1999), „Konsekwencje poezji albo Lwowskie retro” (Lwów 2002), „SMS-wiersze” (Lwów 2004), „Nieroztrwoniona chwila” (2008), „Pierścionek miłości” (2009). Pisali o nim: E. Baran, M.G. żulińskij, M. Kodak, T. Tebeszewska-Kaczak i inni.  

Więcej informacji o imprezach kulturalnych na www.parafiapiaskinowe.pl w zakładcePSALM”.

Dojazd tramwajami nr 50, 24, autobusami 164, 204 i 244.

Serdecznie zapraszamy Państwa na unikatowe spotkanie poetyckie ze znakomitym artystą!

dr Marek Mariusz Tytko (UJ)

marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl