5 czerwiec 2003 r.

Pierwsze spotkanie kręgu Domowego Kościoła po przerwie. Spotkanie miało charakter informacyjno-organizacyjny, gdyż zmienił się skład kręgu. Z osób, które pozostały z poprzedniego składu zostali tylko Elżbieta i Piotr. Do kręgu dołączyły nowe małżeństwa.