Formacja 2009/2010 r.

Animatorami I kręgu pozostali nadal: Jola i Jacek, animatorami II kręgu Stasia i Józek.

Tematem formacyjnym roku w I kręgu jest „Ku dojrzałości chrześcijańskiej- Drogowskazy nowego człowieka”, II krąg kontynuuje formację wg Materiałów Studyjnych na 2 rok pracy DK.