kwiecień 2011 r.

Nasz parafialny Domowy Kościół szybko się „rozrasta”. Pilotowanie rozpoczyna drugi nowy krąg w parafii ( czyli jest to czwarty krąg, licząc wszystkie istniejące ).

Czy są to owoce naszych wieloletnich starań, akcji informacyjnych, które podejmowały dwa pierwsze kręgi aby „zwerbować” nowych członków do wspólnoty?

Nie, bo wśród przybyłych małżeństw nikt wcześniej nie słyszał o Domowym Kościele. To działanie  Ducha Św!!! To On wybrał czas i osoby do działania, w postaci ks. Proboszcza i księży wikarych którzy zaprosili małżeństwa podczas wizyty kolędowej.

Pilotowanie tego kręgu prowadzą również: Ela i Piotr z kręgu I.