Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2013 r.

 

  1. Dziś porządek Mszy św. tak jak w niedzielę. Różaniec za zmarłych o 17.30.
  2. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To dzień szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w czyśćcu. Msze św. w naszym kościele: 7.00 i 8.00 i 18.00. Po Mszy św. o 18.00 będziemy modlić się za zmarłych.
  3. Zmiana tajemnic różańcowych w najbliższą niedzielę po Mszy o godz. 8.30.
  4. Od 1 i 2 listopada to czas szczególnej modlitwy za zmarłych, z czym związane są łaski odpustów dla nich. Każdego dnia można uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Według obowiązujących przepisów można uzyskać ten odpust tylko raz dziennie. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół, odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, pomodlić się za duszę konkretnego zmarłego, przy zachowaniu stałych warunków uzyskania odpustu, czyli: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) oraz modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.