19.02.2014

Dziękczynienie za 10 lat Domowego Kościoła w naszej parafii miało miejsce na mszy św. 19 stycznia 2014 o godz. 11.30. Mszę św. odprawił m.in. ks. Jerzy Filek, który to przyczynił się do założenia naszej wspólnoty w parafii. Podsumowując te 10 lat to: 
 
1. Posługa moderatorów
 •  ks. Jerzy Filek – lata 2002 – 2005;
 •  ks. Kazimierz Meyer – lata 2005 – 2009;
 •  ks. Leszek Uniwersał – lata 2009 – 2011;
 •  ks. Tomasz Bochnak – 2011 – ……?

2. Aktualna liczba kręgów i skład liczebny

 • Krąg I – 4 małżeństwa i Bożenka
 • Krąg II ( luty 2005 r.) – 6 małżeństw
 • Krąg III ( luty 2011 r. ) – 4 małżeństwa
 • Krąg IV ( kwiecień 2011 r.) – 5 małżeństw
 • Krąg V  ( 2012 ) – 4 małżeństwa

3. „Oazowe” dzieci

W dziesięcioleciu doczekaliśmy się:

 • narodzin 10 dzieci!!! Dziewięcioro już cieszy nas swą obecnością, a dziesiąte zawita na świat „lada moment”.
 • święceń kapłańskich Grzegorza, syna Bożenki i Andrzeja z kręgu I
 • zawarcia związków małżeńskich przez 4 dzieci małżonków z kręgu I i II

4. Uczestnictwo w życiu parafii

Małżonkowie uczestniczą w życiu parafii poprzez :

 • mszę wspólnotowa kręgów Domowego Kościoła w III-cią niedziele miesiąca o godz. 11:30;
 • mszę wspólnotową Ruchu Światło Życie w I-szą niedzielę miesiąca o godz. 10;
 • tydzień prowadzenia różańca w październiku;
 • czynny odział w procesji Bożego Ciała;
 • prowadzenie drogi krzyżowej w poście ;
 • prowadzenie modlitwy za kapłanów w pierwsze czwartki miesiąca;
 • prowadzenie modlitwy małżeńskiej dla wszystkich chętnych małżonków z parafii;
 • organizację i obsługę spotkania opłatkowego w parafii;
 • pomoc przy obsłudze żywieniowej 1000 dzieci na zakończenie Kolędowań Misyjnych