“Chrońmy nasze dzieci” – spotkanie dla rodziców – 14.05.2015

Inicjatywa Rodziców STOP seksualizacji Naszych Dzieci zaprasza na spotkanie otwarte „CHROŃMY NASZE DZIECI’’ w dniu 14 maja 2015 (czwartek) o godz. 19.00 w auli Jana Pawla II.

Akcja informacyjna zainspirowana po próbach wprowadzenia do szkół i innych placówek edukacyjnych przez środowiska lewicowe i feministyczne obowiązkowej edukacji seksualnej, która to zamiast wychowywać dzieci – deprawuje je. Edukacja ta jest bowiem oderwana od wartości etycznych, promuje różnorodne techniki i orientacje seksualne.

Powinniśmy zareagować wobec tego problemu. Nasze milczenie zostanie uznane za zgodę i całkowitą akceptacje na zachodzące zmiany.

W związku z tym zapraszamy na spotkanie podczas którego eksperci przekażą informacje, których nie znajdzie się w żadnych głównych środkach przekazu.

Eksperci poruszą tematykę:

  • obowiązkowej edukacji seksualnej na zachodzie oraz skutków owej seksualizacji jak np: wzrost przemocy na tle seksualnym, wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, wzrost liczby niechcianych ciąż i aborcji,
  • seksedukacji w Polsce – jak przenika do szkół, pod jakimi hasłami się kryje, co za sobą niesie,
  • prawdziwej edukacji seksualnej czyli wychowanie młodych ludzi do rozsądnego obchodzenia się z własną seksualnością, ukierunkowaną na miłość,  czyli wychowanie do wstrzemięźliwości w okresie dorastania i do tworzenia trwałych więzi, na bazie których można stworzyć szczęśliwe małżeństwo i rodzinę,
  • jak rozmawiać z własnymi dziećmi o seksualności,
  • konwencji antyprzemocowej – dlaczego budzi kontrowersje, czy jest bezpieczna dla naszych rodzin.

Spotkanie zakończy dyskusja.

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, opiekunów, pedagogów oraz każdego komu los naszych dzieci nie jest obojętny.