NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

DROGA KRZYŻOWA

PIĄTEK

16.30 – dla dzieci (w każdy piątek Wielkiego Postu)

17.15 – dla dorosłych (18 III – Droga Krzyżowa ulicami o 19.30)

20.00 – dla młodzieży (tylko 19 II, 26 II, 11 III)

 

NIEDZIELA

16.30 – dla wszystkich

 

GORZKIE ŻALE

NIEDZIELA – 17.00

 

Za odprawienie nabożeństw Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żalów można zyskać odpust zupełny.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Stan łaski uświęcającej.

Przyjęcie Komunii świętej.

Modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Odprawienie Drogi Krzyżowej lub Uczestnictwo w Gorzkich Żalach.