1 listopada 2016 – Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Dziś Msze św. w naszym kościele będą odprawiane w takich godzinach jak w każdą niedzielę. O 17.30 – Różaniec za zmarłych.
  2. Jutro Dzień Zaduszny. Msze św. będą odprawione o 7.00 i 18.00. Msza wieczorem będzie połączona z procesją wewnątrz kościoła i modlitwami za zmarłych.
  3. Wierni, którzy dziś i jutro nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za zmarłych. Według obowiązujących przepisów można uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia kościoła należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a także wypełnić zwykłe warunki potrzebne do uzyskania odpustu, czyli: mieć stan łaski uświęcającej, z miłości do Boga wyrzec się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć tego dnia Komunię Świętą oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, czyli tych spraw, za które modli się on każdego dnia.
  4. W dniach od 1 do 8 listopada, każdy kto nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych także może zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Pamiętajmy, jako ludzie wierzący, że najlepszą pomocą dla zmarłych jest nasza modlitwa i ofiarowana za nich Komunia św.