NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

DROGA KRZYŻOWA
PIĄTEK
16.30 – dla dzieci (3 III i 7 IV – Msza św. z rozważaniem Męki Pańskiej)
17.15 – dla dorosłych (podczas rekolekcji 3 III o 15.00)
            (7 IV – Droga Krzyżowa ulicami o 19.30)
20.00 – dla młodzieży (tylko 10 III, 17 III)
NIEDZIELA
16.30 – dla wszystkich (podczas rekolekcji 5 III o 16.00 )

GORZKIE ŻALE
NIEDZIELA – 17.00 (podczas rekolekcji 5 III o 16.30 )