Ogłoszenia Duszpasterskie: 3. niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 roku

I  Apel Metropolity Krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego, 13 marca 2020 r., arcybiskup Marek Jędraszewski, kierując się odpowiedzialnością za powierzony mu Lud Boży skierował do wiernych Archidiecezji Krakowskiej, m. in. następujące słowa.

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.
 4. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii Świętej duchowej.

II   Ogłoszenia parafialne

 1. W kalendarzu liturgicznym: w czwartek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
 2. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują również przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.  Należy jednak przestrzegać zasad, o których kapłani będą informować na każdej Mszy tuż przed rozpoczęciem udzielania Komunii Świętej. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. W tym czasie rezygnujemy z napełniania kropielnicy w kościele wodą święconą.
 3. Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, i kierując się wytycznymi Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca my, wasi duszpasterze, podjęliśmy kilka konkretnych decyzji dotyczących naszej rodziny parafialnej. 
  • A) do 29 marca w naszym kościele zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.Jednocześnie zachęcamy do ich prywatnego odprawiania indywidualnie w dowolnym czasie.
  • B) dziś w naszym kościele od godziny 16.00 do 18.00 będzie możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciszy. Tak będzie również w niedzielę 22 i 29 marca.
  • C) w tym tygodniu w piątek od 18.00 do 21.00 był planowany wieczór uwielbienia i miłosierdzia. Ze względu jednak na aktualne okoliczności będzie odprawiona tylko Msza św. o 18.00. Nie będzie adoracji i Drogi Krzyżowej.
  • D) w dni powszednie nasz kościół będzie otwarty już o godzinie 17.00. Wykorzystajmy godzinę przed Mszą wieczorną na indywidualną modlitwę przed Panem Jezusem.
  • E) odwołujemy planowany na dziś (15 marca), w ramach Podziemnego Salonu Artystycznego Literacko-Muzycznego, program słowno-muzyczny na Wielki Post, z udziałem Moniki Rasiewicz i Marka Skrukwy. Odbędzie się on w terminie późniejszym.
  • F) w tegorocznym Wielkim Poście nie będziemy organizować rekolekcji dla dzieci.
  • G) odwołujemy wykład w ramach Parafialnej Szkoły Biblijnej, który był planowany na dzień 24 marca.
  • H) do końca marca zawieszamy wszelkie spotkania w grupach duszpasterskich.
  • I) do 30 marca w kancelarii parafialnej prosimy tylko o załatwianie najpilniejszych spraw. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny                                                         
 4. Dziękujemy mieszkańcom bloku Włoska 17 za sprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną na kwiaty. W tym tygodniu o sprzątanie naszej świątyni prosimy mieszkańców bloku Włoska 19. Sprzątanie zaczyna się o 7.30 w sobotę.
 5. W naszej parafii można zamawiać karty wstępu na beatyfikację Prymasa Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warszawie 7 czerwca 2020 roku.
 6. Pamiętajmy w modlitwie o tych którzy chorują, tych którzy ich leczą i im służą, a także o tych, którzy chronią nas wszystkich przed epidemią. Módlmy się także za zmarłych oraz za siebie, aby ten trudny czas którego doświadczamy nie osłabił naszej wiary. Prośmy Boga Miłosiernego o ustanie szerzącej się epidemii.
 7. Wszystkim należącym do naszej Rodziny Parafialnej, a szczególnie tym, którzy w tym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny lub rocznicę ślubu, my, wasi duszpasterze, życzymy wam wielu łask Bożych w codzienności życia oraz umocnienia wiary, nadziei i miłości.