4. niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 roku

 

I Apel Metropolity Krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego

Raz jeszcze przypominamy słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który skierował do wiernych Archidiecezji Krakowskiej, m. in. następujące słowa.

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.
 4. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii Świętej duchowej.

II Ogłoszenia parafialne

 1. W kalendarzu liturgicznym: w środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Ze względu na obecną sytuację, nie będzie w tym dniu w kościele Obrzędu przyjęcia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wszystkich Parafian, którzy pragną rozpocząć Adopcję jak co roku 25 marca, prosimy, aby uczynili to indywidualnie w swoich domach. Obrzęd wspólnego przyjęcia do Duchowej Adopcji, wraz z wypełnieniem deklaracji zorganizujemy w czasie późniejszym.
 2. Msze św. są dzisiaj odprawiane wg porządku niedzielnego: Nie będzie dzisiaj publicznie odprawianej Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zachęcamy do prywatnego odprawienia tych nabożeństw w domu lub w kościele.
 3. Dziś w naszym kościele od godziny 16.00 do 18.00 będzie możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciszy.
 4. Do 29 marca w naszym kościele zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. 
 5. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują również przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.  Należy jednak przestrzegać zasad, o których kapłani będą informować na każdej Mszy tuż przed rozpoczęciem udzielania Komunii Świętej. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. W tym czasie rezygnujemy z napełniania kropielnicy w kościele wodą święconą.
 6. W dni powszednie nasz kościół będzie otwarty już o godzinie 17.00. Wykorzystajmy godzinę przed Mszą wieczorną na indywidualną modlitwę przed Panem Jezusem.
 7. Do końca marca zawieszamy wszelkie spotkania w grupach duszpasterskich. W kancelarii parafialnej prosimy tylko o załatwianie najpilniejszych spraw. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny.
 8. Dziękujemy mieszkańcom bloku Włoska 19 za sprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną na kwiaty. W tym tygodniu o sprzątanie naszej świątyni prosimy mieszkańców bloku Podedworze 2. Sprzątanie zaczyna się o 7.30 w sobotę.
 9. Pamiętajmy w modlitwie o tych którzy chorują, tych którzy ich leczą i im służą, a także o tych, którzy chronią nas wszystkich przed epidemią. Módlmy się także za zmarłych oraz za siebie, aby ten trudny czas którego doświadczamy nie osłabił naszej wiary. Prośmy Boga Miłosiernego o ustanie szerzącej się epidemii.

III. Zachęta do modlitwy

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego nie wolno nam zaniedbać naszego życia duchowego. Niech to będzie czas naszej intensywnej modlitwy w domach. Gdy usłyszysz dzwony bijące w południe – przerwij na chwilę zajęcia domowe i odmów modlitwę Anioł Pański, zaś o 15.00, słysząc bijące dzwony naszego kościoła, poczuj się wezwany do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. W tym trudnym czasie potrzeba, abyśmy się zjednoczyli we wspólnej modlitwie, gdyż jedynie Ten, kto jest Wszechmocny i Miłosierny może nas uratować.