5, niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 roku

 

  1. Abp Marek Jędraszewski udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Krakowskiej, aż do odwołania. Kościoły mają pozostać otwarte, ale w zgromadzeniach liturgicznych – zgodnie z przepisami prawa państwowego – nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. Wskazania dotyczące przebiegu Triduum Paschalnego oraz pomoce duszpasterskie na ten czas zostaną wydane w najbliższych dniach.
  2. Arcybiskup Marek Jędraszewski apeluje do wiernych, aby pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
  3. Msze św. są dzisiaj odprawiane wg porządku niedzielnego. W sytuacji, gdy będzie więcej niż 5 osób Msze będą o tej samej godzinie odprawiane także w auli i salach domu parafialnego. Od godziny 16.00 do 18.00 będzie możliwość indywidualnej adoracji Pana Jezusa w ciszy. Osoby przychodzące na adorację prosimy, by zwracały uwagę na to, by w kościele na modlitwie nie było jednocześnie więcej niż 5 osób.
  4. W dni powszednie nasz kościół będzie otwarty już o godzinie 17.00. Wykorzystajmy godzinę przed Mszą wieczorną na indywidualną modlitwę przed Panem Jezusem. Jest to także czas, w którym można przystąpić do spowiedzi. Spowiedź będzie także w auli i salach domu parafialnego. Pamiętajmy jednak o tym, aby w kościele oraz na korytarzu domu parafialnego nie przebywało więcej niż 5 osób. Jest to zasada określona przez prawo. Jeśli będą tworzyły się kolejki do spowiedzi, należy ustawiać się na zewnątrz, zachowując odstęp pomiędzy osobami w kolejce minimum 2 metry.
  5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek spowiedź będzie także podczas adoracji od 18.30 do 20.00. W piątek spowiedź od 16.00 do 18.00. Tego dnia będzie odprawiona dodatkowa Msza o 16.30.
  6. W kancelarii parafialnej prosimy tylko o załatwianie najpilniejszych spraw. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Pod numerem telefonu 736 856 560 przez cały dzień dyżuruje kapłan. W razie potrzeby można telefonicznie zgłosić wizytę kapłana u chorego. Drodzy Bracia i Drogie Siostry, podany numer telefonu potraktujcie także, jako możliwość kontaktu z kapłanem w sytuacji, gdy ktoś z Was potrzebuje pilnie rozmowy lub porady duchowej. Pamiętajmy jednak, że przez telefon nie można się spowiadać.
  7. Dziękujemy mieszkańcom bloku Podedworze 2 za sprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną na kwiaty. W tym tygodniu o sprzątanie naszej świątyni prosimy mieszkańców bloku Podedworze 4. Sprzątanie zaczyna się o 7.30 w sobotę.
  8. Od przyszłej niedzieli będziemy przeprowadzać transmisję internetową Mszy św. z naszego kościoła. Szczegóły będą podane w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej i parafialnym Facebooku.
  9. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy chorują, tych którzy ich leczą i im służą, a także o tych, którzy chronią nas wszystkich przed epidemią. Módlmy się także za zmarłych oraz za siebie, aby ten trudny czas którego doświadczamy nie osłabił naszej wiary.

Zachęta do modlitwy

Raz jeszcze zachęcamy, abyśmy w tym trudnym czasie dołożyli wszelkich starań, by więcej się modlić. Gdy usłyszysz dzwony z naszego kościoła bijące w południe – przerwij na chwilę zajęcia domowe i odmów modlitwę Anioł Pański, zaś o 15.00, słysząc bijące dzwony, poczuj się wezwany do odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy także do modlitwy różańcowej. Przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Patronki naszej parafii, możemy wyprosić, by Wszechmogący Bóg uczynił cud i uratował nas przed śmiercionośnym wirusem. W tym trudnym czasie, my, wasi duszpasterze, życzymy Wam łaski zdrowia, sił duchowych i fizycznych, a także umocnienia wiary i nadziei.

Widok kościoła, w którym na Mszach jest tylko 5 osób, rodzi w naszych kapłańskich sercach ogromny smutek, ale przede wszystkim tęsknotę za Wami. Tęsknimy za naszą świątynią wypełnioną Wami podczas niedzielnych Mszy i tych sprawowanych w dzień powszedni. Z pewnościom i Wy, drogie  Siostry i drodzy Bracia czuje to samo. Połączmy nasze tęsknoty, a z tego może zrodzić się tylko większa miłość do Tego, kto jest naszym Panem i Bogiem. Ufajmy, że On, nieskończony w swym miłosierdziu do nas, nie każe nam długo czekać na ten dzień „powrotu”. Jednak do tego czasu stosujmy się do rozporządzeń władzy państwowej. Musimy się wszyscy wykazać wielką odpowiedzialnością, by dotrwać w zdrowiu do ponownego radosnego spotkania.

Proboszcz i Księża Wikariusze