Historia parafii

HISTORIA PARAFII PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W KRAKOWIE-PIASKACH NOWYCH


Początki parafii sięgają roku 1988. Na jej terenie znajdowała się wtedy kaplica, należąca do pobliskiej parafii Piaski Wielkie.

Ks. Andrzej Burek, skierowany do pracy w powstającej parafii na Piaskach Nowych, systematycznie wyposaża kaplicę i czuwa nad budową domu parafialnego. W zamyśle ma on służyć przede wszystkim katechizacji i być miejscem spotkań grup parafialnych.

W Uroczystość Chrystusa Króla zostało przeprowadzone pierwsze liczenie wiernych. We wszystkich niedzielnych Mszach św. w kaplicy uczestniczyło 2408 osób (1422 mężczyzn i 986 kobiet).

Rok 1989

Ks. proboszcz A. Burek ustala nowy porządek niedzielnych Mszy św.; jedna z nich (o godz. 11.30) staje się Mszą dla dzieci. W Wielkim Poście po raz pierwszy odprawione zostają nabożeństwa pokutne: Droga Krzyżowa oraz Gorzkie Żale.

W maju ważnym wydarzeniem jest przystąpienie dzieci z klas drugich do I Komunii św. Mieszkańcy osiedla angażują się również w przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała.

kaplica tymczasowa

8 października – w dzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, patronki budującej się wspólnoty – uroczystą Sumę podczas pierwszego odpustu, odprawia ks. dr Stanisław Dobrzyński, ówczesny proboszcz parafii na Piaskach Wielkich.

Powoli formuje się wspólnota parafialna – powstaje Żywy Różaniec i schola, uświetniająca swym śpiewem niedzielne Msze św. W wystroju kaplicy pojawiają się nowe elementy: figura Matki Bożej i chrzcielnica. Dynamicznie postępuje również budowa domu parafialnego.

wnętrze tymczasowej kaplicy

Rok 1990

Nowy rok rozpoczyna się od zakupu kolejnych materiałów budowlanych. Wkrótce ks. proboszcz A. Burek wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, by tam zgromadzić fundusze niezbędne do wykończenia domu parafialnego.

Ważnym momentem dla integracji rodzącej się wspólnoty, jest zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu. Z kolei jedna z niedziel lipca obchodzona jest pod hasłem niedzieli powołań. Zaproszeni klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej modlą się o liczne powołania kapłańskie i zakonne.

W parafii dwa razy – w kwietniu i grudniu – odbyło się bierzmowanie. Sakramentu udzielił ks. bp Kazimierz Nycz.

fundamenty domu katechetycznego

Rok 1991

13 sierpnia mieszkańcy Piasków Nowych licznie uczestniczą we Mszy św. na krakowskim Rynku Głównym, podczas której Jan Paweł II beatyfikuje służebnicę Bożą Anielę Salawę.

1991 – wejście do kaplicy

Ważnym wydarzeniem jest finalizacja planów koncepcyjnych budowy kościoła. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 i 22 grudnia, z pierwszą wizytacją kanoniczną przybywa ks. kard. Franciszek Macharski. Metropolita krakowski poświęcił ośrodek parafialny, udzielił sakramentu Bierzmowania, a także spotkał się z młodzieżą oazową, ministrantami i chorymi.

1991 – piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Jasełka na opłatki rady duszpasterskiej – 1991 r

Rok 1992

W lutym oficjalnie zaprezentowano projekt budowy przyszłego kościoła. 29 czerwca ks. kard. Franciszek Macharski eryguje parafię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych. Zostaje też zatwierdzony plan kościoła, a parafia otrzymuje zezwolenie na jego budowę. W sierpniu rozpoczyna się kopanie fundamentów, a od grudnia wierni gromadzą się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, by odmawiać różaniec w intencji parafii.

1992 listopad – budowa murów kościoła

spotkanie grupy modlitewnej – kwiecień 1992

Rok 1993

3 października, podczas uroczystości odpustowych, ks. kard. Franciszek Macharski poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę nowej świątyni.

W parafii powstaje Zespół Synodalny, który poprzez aktywny udział we wspólnocie lokalnego Kościoła i pogłębianie wiary, ma w postkomunistycznej rzeczywistości szukać i wprowadzać w życie nowe metody ewangelizacji i realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II.

fundamenty domu katechetycznego

Rok 1994

W lipcu kończy się wznoszenie murów kościoła, a rozpoczyna się najtrudniejszy etap jego budowy – szalowanie stropodachu.

Swoją działalność rozpoczyna zespół charytatywny, który nawiązuje współpracę z innymi parafiami na rzecz pomocy najuboższych.

Od świąt Bożego Narodzenia w parafii ukazuje się gazetka „Różańcowa Rodzina” – dodatek do tygodnika „Źródło”, zawierający informacje o wydarzeniach z życia wspólnoty.

Rok 1995

Hasłem przewodnim tego roku w życiu parafii jest pielgrzymka. Do ojczyzny przylatuje po raz 5. Jan Paweł II, a mieszkańcy Piasków Nowych organizują wyjazd do Skoczowa, by wziąć udział w kanonizacji bł. ks. Jana Sarkandra. Dzień przed Niedzielą Miłosierdzia, parafianie wyruszają też z pielgrzymką do pobliskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a we wrześniu uczestniczą w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z kolei w grudniu parafię nawiedza figura Matki Bożej Fatimskiej.

Zespół Charytatywny cały czas poszerza swą działalność, organizując m.in. kiermasz na rzecz potrzebujących, a w grudniu wieczerzę wigilijną dla osób samotnych.

Rok 1996

Podczas niedzieli powołań w parafii ponownie goszczą klerycy krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, którzy modlą się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Z inicjatywy ks. kardynała Franciszka Macharskiego, ks. proboszcz powołuje do życia Radę Parafialną.

Budowa kościoła postępuje: trwają prace tynkarskie, założona zostaje instalacja elektryczna i odgromowa, a rok zamyka montaż nowych drzwi.

Rok 1997

Od 31 maja do 10 czerwca trwa VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 8 czerwca mieszkańcy parafii Matki Bożej Różańcowej uczestniczą we Mszy św. na krakowskich Błoniach, podczas której papież kanonizuje bł. Królową Jadwigę.

W lipcu przez Polskę przechodzi powódź stulecia, a parafialny Zespół Charytatywny dwukrotnie organizuje zbiórki na rzecz poszkodowanych przez wielką wodę.

5 października to ważna data w życiu wspólnoty: podczas uroczystego odpustu parafialnego ks. kard. Franciszek Macharski dokonuje poświęcenia nowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej.

W parafii powstaje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (27 października) oraz chór „Kanon”.

Rok 1998

Parafia – w ramach archidiecezjalnego dziękczynienia za pontyfikat Jana Pawła II – organizuje autokarową pielgrzymkę do Rzymu.

Mieszkańcy Piasków Nowych coraz chętniej i liczniej angażują się w organizację nabożeństw, które „wychodzą” poza świątynię: w procesję Bożego Ciała i Drogę Krzyżową ulicami osiedla, która z biegiem lat stanie się piękną tradycją.

W październiku, podczas odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej, parafia przeżywa swoje dziesięciolecie.

Rok 1999

Od 5 do 17 czerwca trwa VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Zgodnie z tradycją, parafianie z Piasków Nowych gromadzą się na Błoniach, by uczestniczyć w papieskiej Mszy św. Ze względu na chorobę Ojca Świętego, dziękczynnej Eucharystii z okazji 1000-lecia Archidiecezji Krakowskiej, przewodzi kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Mirosław Kulesa – pierwszy pochodzący z parafii Matki Bożej Różańcowej kleryk –  w wawelskiej katedrze przyjmuje święcenia diakonatu.

W parafii, pod opieką ks. dr. Szymona Jackowskiego-Federowicza, powstaje duszpasterstwo akademickie.

Rok 2000

9 stycznia w kościele zostaje odsłonięty Krzyż Jubileuszowy. W lutym rozpoczyna się  nowenna przygotowująca parafię do nawiedzenia jej przez kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Z tej okazji w marcu trwają misje parafialne.  Prowadzą je ks. dr Jan Nowak z krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz ks. Wojciech Węgrzyniak – wikariusz parafii na Ruczaju.

6 kwietnia kopia jasnogórskiego obrazu nawiedza parafię, a uroczystościom przewodniczy ks. kard. Franciszek Macharski. W ramach obchodów Roku Jubileuszowego zorganizowana zostaje pielgrzymka do Rzymu.

11 czerwca to kolejna ważna data w historii parafii. Tego dnia swoją Mszę prymicyjną odprawia tu ks. Mirosław Kulesa, który dzień wcześniej, w Katedrze na Wawelu przyjął święcenia kapłańskie. Z kolei 29 czerwca pochodząca z parafii s. Łucja Dziech składa wieczystą profesję w zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (sióstr pallotynek).

Rok 2001

24 marca pochodzący z parafii Paweł Nejman, alumn Wyższego Seminarium Duchownego oo. pijarów, składa śluby wieczyste. 10 czerwca w parafii odbywają się drugie w jej historii prymicje. Swoją pierwszą Mszę św. odprawia tu dominikanin, o. Maciej Soszyński.

W kościele trwają prace wykończeniowe w prezbiterium.

Rok 2002

Od 21 do 22 lutego trwa wizytacja kanonicza ks. bp. Jana Szkodonia. W marcu ks. proboszcz Andrzej Burek wprowadza cotygodniową nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym roku chór „Kanon” obchodzi pięciolecie istnienia, a w kościele pojawiają się nowe elementy wystroju: witraże i Droga Krzyżowa.

W sierpniu Jan Paweł II po raz ósmy i ostatni pielgrzymuje do ojczyzny. Parafianie uczestniczą w spotkaniu z Nim na krakowskich Błoniach.

 

Rok 2003

Od 20 do 23 listopada trwają misje przygotowujące parafię do uroczystości konsekracji kościoła. Prowadzi je ks. dr Andrzej Mojżeszko. 23 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, ks. kard. Franciszek Macharski konsekruje kościół parafialny w Krakowie-Piaskach Nowych.


Rok 2004

Parafianie – zgodnie z coroczną tradycją – uczestniczą w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej, wyruszają też z pieszą pielgrzymką do pobliskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Czas rozkwitu przeżywają modlitewne grupy parafialne: oaza młodzieży, Zespół Charytatywny i chór „Kanon”, które organizują zbiórki na rzecz najuboższych, okazjonalne koncerty (np. z okazji świąt narodowych) i bożonarodzeniowe jasełka.

Rok 2005

2 kwietnia zmarł Jan Paweł II.

Wspólnota parafialna Matki Bożej Różańcowej przeżywa to wydarzenie z wielkim smutkiem, ale i dziękczynieniem za pontyfikat Papieża Polaka. Młodzież oazowa organizuje okolicznościowe, modlitewne czuwania. 24 kwietnia parafianie łączą się duchowo z nowym papieżem – Benedyktem XVI – gdy odprawia on w Watykanie inauguracyjna Mszę św., a 27 sierpnia uczestniczą w ingresie do katedry wawelskiej nowego metropolity krakowskiego, ks. abp. Stanisława Dziwisza.

1 października rozpoczyna się peregrynacja Różańca Świętego po rodzinach parafii. Jest to forma dziękczynienie Bogu za: Rok Eucharystii, pontyfikat Jana Pawła II i ustanowienie przez Jana Pawła II w 2002 r. Tajemnic Światła Różańca Świętego.

19 listopada parafianie wyruszają z pielgrzymką (połączoną z nocnym czuwaniem) na Jasną Górę.

W tym roku ks. proboszcz Andrzej Burek obchodzi jubileusz 30-lecia pracy kapłańskiej.

Rok 2006

3 kwietnia w Katedrze na Wawelu święcenia kapłańskie przyjmuje kolejny parafianin, diakon Grzegorz Kotala. 4 kwietnia odprawia swoją prymicyjną Mszę św. w kościele Matki Bożej Różańcowej.

Od 25 do 28 maja trwa pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. 27 i 28 maja parafianie uczestniczą w spotkaniu z papieżem na krakowskich Błoniach.

5 września parafię odwiedza ks. kard. Stanisław Dziwisz, by poświęcić nowe dzwony.

Rok 2008

Ks. proboszcz Andrzej Burek zostaje odznaczony przez papieża Benedykta XVI tytułem prałata i kapelana Ojca Świętego.

Rok 2010

W czerwcu, po 22 latach, wspólnota parafialna żegna ks. proboszcza Andrzeja Burka, który – dekretem ks. kard. Stanisława Dziwisza – z dniem 1 lipca zostaje proboszczem w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach.

4 lipca parafia Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych witała nowego proboszcza, którym – na mocy dekretu ks. kard. Stanisława Dziwisza – zostaje ks. Ireneusz Okarmus. Przez ostatnich 12 lat pracował w sąsiedniej parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu Starym, a wcześniej w parafii św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym oraz w parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Jest też dyrektorem krakowskiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.

We wrześniu, jak co roku, parafianie uczestniczą w Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

3 października Wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna prowadzą kwestę na rzecz rodzin z miejscowości Proszówki, Damienice, Borek i Targowisko poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Dzięki hojności parafian, udało się zebrać ponad 15 tys. zł.

26 październiku rozpoczyna działalność Parafialna Szkoła Biblijna.

21 listopada młodzież z diakonii teatralnej (działającej pod opieką ks. Mirosława Cichonia) zaprasza parafian na spektakl „Dziady cz. II”.

28 listopada Piaski Nowe odwiedza ks. Waldemar Szlachta, proboszcz parafii w Korcu na Ukrainie. Hojność parafian Matki Bożej Różańcowej znów okazała się duża: ofiara w wysokości 12 tys. wesprze remont ukraińskiego kościoła.

19 grudnia została uruchomiona strona internetowa naszej parafii. Oprócz historii wspólnoty i poszczególnych grup (Domowego Kościoła, służby liturgicznej, diakonii teatralnej czy oazy), można tam również znaleźć aktualności z życia parafii, galerię fotografii (m.in. nowoochrzczonych parafian), aktualizowane na bieżąco ogłoszenia duszpasterskie, intencje Mszy św., informacje o wszystkich sakramentach. Na stronie są także zamieszczane kazania (w formacie MP3) z każdej niedzieli. Warto odwiedzać adres www.parafiapiaskinowe.pl. Powstanie strony było możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu pana Zbigniewa Handzla, za co składamy mu serdeczne podziękowanie.

Również 19 grudnia zespół charytatywny przeprowadził tradycyjną, przedświąteczną zbiórkę żywności dla ubogich parafian.

Rok 2011

9 stycznia odbyło się opłatkowe spotkanie dla wszystkich grup działających przy parafii. Wieczór uświetniły Jasełka przygotowane przez Diakonię Teatralną.

16 stycznia w kościele odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Familia z Nowego Bieżanowa i chóru Kanon z naszej parafii.

23 stycznia Wspólnota Oazy Dzieci Bożych „Źródełko” zaprosiła wszystkich na przygotowane przez siebie Jasełka.

Od 7 do 12 lutego Oaza Dzieci Bożych „Źródełko” pod opieką ks. Mirosława, kleryka Janusza i animatorów, uczestniczyła w zimowych rekolekcjach, czyli duchowym obozie treningowym. W ośrodku rekolekcyjnym przy parafii w Maniowach, nad brzegiem Zalewu Czorsztyńskiego, dzieci kształtowały swój ideał Wojownika Pana. Ich wspomnienia z rekolekcji można przeczytać w dziale „Aktualności”, a zobaczyć w galerii fotografii.

19 lutego aula Jana Pawła II zamieniła się w zamek pełen księżniczek i królewiczów, czyli oazowiczów bawiących się na wielkim, parafialnym balu karnawałowym. Więcej w dziale „Aktualności” i w galerii fotografii.

Wielki Post parafia rozpoczęła nietypowo – od Środy Popielcowej (9 marca) do niedzieli 13 marca trwały bowiem tegoroczne, eksperymentalne rekolekcje, które pod hasłem „Aby pogłębić wieź z Bogiem” głosił ks. Bogusław Mielec, wykładowca teologii moralnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

W Wielkim Poście parafia Matki Bożej Różańcowej wraz Młodzieżowym Domem Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, znajdującym się przy ul. Beskidzkiej 40, zorganizowała konkurs palm wielkanocnych. Wzięły w nim udział dzieci w wieku od 6 do 8 lat oraz od 9 lat do 12. Decyzją jury (w składzie: Joanna Żmuda – plastyk, Młodzieżowy Dom Kultury im.  K.I. Gałczyńskiego, ks. Leszek Uniwersał – Parafia Matki Boskiej Różańcowej, ks. Mirosław Cichoń –  Parafia Matki Boskiej Różańcowej, Teresa Grzybowska –   Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego) przyznano nagrody za wykonanie najpiękniejszych palm przyznano:

Kategoria 6 – 8 lat

NAGRODY:

 • Kacper Sowa
 • Gabrysia Noga
 • Ania i Basia Kaczor
 • Ola Dąbrowska

WYRÓŻNIENIA:

 • Kamila Pabian
 • Mateusz i Jakub Oczkowscy

Kategoria 9 – 12 lat:

NAGRODY:

 • Gabrysia i Jan Uchwat
 • Wiktoria Kula

WYRÓŻNIENIA:

 • Alicja Oczkowska
 • Ola Ciężkowska
 • Dawid Zimny
 • Ania Więckowska

Wszystkie palmy zostały zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

3 kwietnia, w odpowiedzi na apel kard. Stanisława Dziwisza, parafia włączyła się w finansową pomoc zniszczonej przez trzęsienie ziemi i tsunami Japonii. Tego dnia odbyła się również zbiórka pieniędzy wspierająca odbudowę klasztoru w podkrakowskiej Alwerni, który spłonął w nocy 6 marca.

W niedzielę 10 kwietnia gościliśmy w parafii przedstawicieli Fundacji „Alma Spei” Hospicjum Domowego dla Dzieci, którzy po każdej Mszy św. opowiadali o działalności fundacji i swoich podopiecznych – nieuleczalnie chorych dzieciach, potrzebujących wszechstronnej pomocy (medycznej, psychologicznej, rehabilitacji), dla których każdy oddech i uśmiech są na wagę złota. Fundacja wspiera też ich rodziców, którzy najpierw przeżywają dramat choroby dziecka (a leczenie często przekracza ich możliwości finansowe) i żałoby, po jego śmierci. Spotkanie z fundacją było okazją do wypełnienia jałmużny wielkopostnej.

W piątkowy wieczór 15 kwietnia ulicami Piasków Nowych przeszła parafialna Droga Krzyżowa. Poszczególne stacje przygotowali: Oaza Rodzin, młodzież oazowa, lektorzy, ministranci, Róże Różańcowe, Grupa Modlitewna, chór „Kanon”, Duszpasterska Rada Parafialna, Zespół Charytatywny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz księża. W galerii fotografii można zobaczyć relację z Drogi Krzyżowej.

W niedzielę 17 kwietnia Diakonia Teatralna zaprosiła parafian na staropolskie misterium Męki Pańskiej pt. „Pod mianem Judasza”. Film z przedstawienia znajduje się w dziale „Materiały video”.

1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papież Benedykt XVI beatyfikował swego poprzednika Jana Pawła II. W beatyfikacyjnej Mszy św. na placu św. Piotra w Rzymie uczestniczyło kilkudziesięciu naszych parafian. Wszyscy, którzy pozostali w domach, najpierw oglądali telewizyjną transmisję z uroczystości, a następnie modlili się podczas specjalnej, dziękczynnej Mszy św., odprawionej w naszym kościele o godz. 12.

3 maja w parafii rozpoczął się cykl spotkań z kulturą i sztuką. Podczas koncertu „Totus Tuus”, inspirowanego osobą i twórczością literacką bł. Jana Pawła II, wystąpili Robert Budzyń i Andrzej Bober. W programie znalazły się m.in. wiersze naszego papieża, do których Robert Budzyń skomponował muzykę. W dziale „Materiały video” można posłuchać fragmentu tego koncertu.

22 maja gościliśmy w naszej parafii ks. Grzegorza Łopatkę, który duszpasterzuje na osiedlu Złocień i wraz z tamtejszą wspólnotą wiernych buduje kościół. Zgodnie z decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza, każda parafia w naszej diecezji, która buduje kościół, jest objęta pomocą tzw. dekanatów patronackich. W związku z tym raz w roku jej duszpasterz ma prawo zebrać składkę w parafii, która została mu przydzielona jako tzw. parafia patronacka. Parafianie z Piasków Nowych wsparli budowę kościoła składka w wysokości 9 610 zł i 5 euro.

Parafialny Dzień Matki świętowaliśmy w niedzielę 29 maja. Tego dnia Diakonia Teatralna zaprosiła  wszystkie mamy na „Kabaretowy wieczór”. Tydzień później, 5 czerwca, kolejny artystyczny występ zaprezentował Esperancki Zespół Estradowy „Kamea”, działający przy Domu Kultury Kraków-Podgórze, a 8 czerwca na projekcję dwóch filmów dokumentalnych o życiu i przesłaniu dla współczesności Jana Pawła II („Papież z Łagiewnik” i „Papież zwycięstwa”) zaprosiła ich autorka, Bogusława Stanowska-Cichoń. Pierwszy film stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodemu Karolowi Wojtyle był tak bliski kult Bożego Miłosierdzia. Drugi opowiada o pierwszej pielgrzymce Ojca św. do Polski.

W niedzielę 12 czerwca w parafii kwestowali wolontariusze Domowego Hospicjum Maryi Królowej Apostołów z Kurdwanowa. Datki w kwocie zostały przeznaczone na opiekę nad pacjentami hospicjum, cierpiącymi na choroby nowotworowe. Od samego początku swej działalności hospicjum opiekuje się również chorych z Piasków Nowych.

W niedzielę 12 czerwca w parafii kwestowali wolontariusze Domowego Hospicjum Maryi Królowej Apostołów z Kurdwanowa. Datki zostały przeznaczone w całości na opiekę nad pacjentami hospicjum, cierpiącymi na choroby nowotworowe. Od samego początku swej działalności hospicjum opiekuje się również chorymi z Piasków Nowych.

Od 2 do 14 sierpnia dzieci i młodzież z naszej parafii wypoczywały i nabierały duchowych sił (pod opieką ks. Mirosława) na rekolekcjach zorganizowanych w malowniczo położonym ośrodku wczasowo-kolonijnym w Gołkowicach k. Nowego Sącza.

21 sierpnia po każdej Mszy św. zbierane były datki na pomoc dla mieszkańców Afryki Wschodniej (zwłaszcza Somalii), gdzie w wyniku katastrofalnej suszy panuje największy od kilkudziesięciu lat głód. Zbiórka pieniędzy we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Benedykta XVI, który zwrócił się do całego Kościoła z prośbą o wsparcie materialne dla głodującej Afryki.

28 sierpnia, decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. Leszek Uniwersał zakończył pracę w naszej wspólnocie parafialnej. Teraz będzie pracował w parafii w Brzeziu k. Wieliczki. Za owocną, dwuletnią pracę u nas serdecznie mu dziękujemy, i jednocześnie prosimy dobrego Boga, aby mu błogosławił w kapłańskiej posłudze w nowej parafii. Ks. Leszka zastąpił ks. Tomasz Bochnak, tegoroczny neoprezbiter. Witamy go, i życzymy, aby posługa duszpasterska w naszej wspólnocie przynosiła mu wiele radości. Prosimy też dobrego Boga o błogosławieństwo i duchowe dary dla ks. Tomasza.

11 września odbyła się XIX Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak co roku, uczestniczyły w niej rodziny z naszej parafii.

Od 1 do 5 października w Krakowie trwał II Światowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia. W jego programie znalazły się m.in. spotkania w 10 parafiach Krakowa z niektórymi uczestnikami kongresu. Nasza parafia miała zaszczyt gościć Josephine Dalmoro z Indii, która podzieliła się z nami swą wiarą, opowiedziała o tym, w jaki sposób odkryła działanie Bożego Miłosierdzia w swoim życia i jak w tym niechrześcijańskim kraju, gdzie ostatnio nie brak nawet przemocy wobec chrześcijan, udaje się jej szerzyć kult Bożego Miłosierdzia. Pełne nagranie jej wystąpienia znajduje się na naszej stronie internetowej.

9 października wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, patronki naszej parafii. Odpustowej Mszy św. przewodniczył ks. dr Robert Nęcek, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej i wykładowca na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.