Stowarzyszenie Mayday

STOWARZYSZENIE MAYDAY

 

KONTAKT:
Stowarzyszenie MAYDAY
ul. Nowosądecka 41, 30 – 683 Kraków
w godzinach dyżuru

 

BIURO CZYNNE:
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
16:30 – 18:30

Tel.: 694  876  909 – czynny w godzinach dyżuru

 

MAGAZYN CZYNNY TYLKO W DNIACH WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI PODAWANE SĄ NA BIEŻĄCO
NA TABLICY OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH I DRZWIACH DO BIURA

 

Zespół ds. Administracyjnych
Tel: 608 793 791 telefon czynny w godzinach dyżuru.
Działania towarzyszące, warsztaty, akcje, wolontariat.
E mail: maydaysto@gmail.com
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Ciochoń – Prezes Zarządu

 

Zespół ds. POPŻ FEAD
Tel: 694 876 909 telefon czynny w godzinach dyżuru.
PO PŻ FEAD terminy wydawania żywności, sprawozdania.
E mail:maydaysto@gmail.com
Osoba odpowiedzialna: Barbara Budzowska – Wiceprezes Zarządu

 

NUMER KONTA BANKOWEGO RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
64 1750 0012 0000 0000 4083 2459

 

strona: http://www.mayday.parafiapiaskinowe.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniemayday/