Formacja 2010/2011 r.

Animatorami I kręgu zostali Ela i Marek

Temat formacyjny roku: „Sakramenty Św.”

Animatorami II kręgu pozostali nadal Stasia i Józio.

Temat formacyjny roku II kręgu: „Grzechy główne” (Powrót do źródeł – podstawy naszej wiary)