Sakrament Chrztu

 

Udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.  13:00

 

II – Dzień Bożego Narodzenia

II – Dzień Wielkanocny

 

 

Wymagane dokumenty:

1 / Akt Urodzenia Dziecka

2 / Zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa

3 / Dowód osobisty rodziców

4 / Chrzestni – zaświadczenie z parafii stałego zamieszkania, że są wierzący i praktykujący

5 / Chrzestni miejscowi indeks katechetyczny lub świadectwo szkolne

 

 

Spotkanie przed Chrztem odbywa się w sobotę o godz. 17.00 w salce katechetycznej.