Sakrament Kapłaństwa

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego
Archidiecezji Krakowskiej

Osoby pragnące wstąpić do seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:
a)      Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
b)      Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
c)       Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
d)      Zdrowie psychiczne i fizyczne,
e)      Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
f)       Wolność w wyborze powołania,
g)      Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Kandydaci zgłaszają się w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Podzamcze 8.

Potrzebne dokumenty

  1. Własnoręcznie napisane podanie
  2. Życiorys
  3. Świadectwo maturalne (oryginał)
  4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
  6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  7. Opinia Księdza Proboszcza i katechety
  8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu)
  9. Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem)