XV Zaproszenie na wieczór autorski dr Teresy Kaczorowskiej

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM”) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza  w ramach cyklu: „Historia ojczysta” do sali w Domu Parafialnym na wieczór autorski dr Teresy Kaczorowskiej, historyczki, prozaiczki i poetki z Ciechanowa, prezeski Związku Literatów na Mazowszu; o wierze, polskim patriotyzmie, książce eseistycznej „Dwunastu na trzynastego”  (traktującej o stanie wojennym poprzez losy emigrantów) z dr Teresą Kaczorowską porozmawia dr Marek Mariusz Tytko (UJ), prezentacja multimedialna i fragmenty tekstu książki w wykonaniu autorki, muzyka: mgr Dariusz Sadzikowski (piano). Termin: niedziela, dnia 9 grudnia 2012 r., godz. 19.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 6, 7, 50, autobusami nr 164, 174, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.

Teresa Kaczorowska (ur.  2 listopada 1953) – polska reporterka, dziennikarka, pisarka, poetka, prozaiczka, eseistka, historyczka, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współzałożycielka i pierwsza prezes Związku Literatów na Mazowszu (od 2009). Autorka m.in. książek reporterskich poświęconych zbrodni katyńskiej. Jest także społecznikiem i animatorem kultury, zabiegającym od wielu lat o ocalanie polskiego dziedzictwa kulturowego. W swoich artykułach i książkach, zarówno prozatorskich, poetyckich jak naukowych, a także we wszystkich poczynaniach społecznych, uświadamia wagę kultury, historii oraz narodowych tradycji dla polskiej tożsamości. Inicjuje, zachęca różne środowiska do działania, współpracuje z samorządami wszystkich szczebli na Północnym Mazowszu, szkołami, instytucjami kultury na rzecz dobra wspólnego, przekuwając często w czyn liczne swoje inicjatywy.
Urodziła się na Suwalszczyźnie, wychowała na Mazurach, od 1985 r. mieszka w Ciechanowie. Absolwentka I. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach (1972), Uniwersytetów: obecnego Warmińsko-Mazurskiego (1977) i Warszawskiego (podyplomowe studia dziennikarskie i latynoamerykańskie). Doktorat obroniła na Wydziale Historii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora (2007), z którą współpracuje.
Była dziennikarką, współpracowała prasą, Polskim Radiem i Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym. Jej teksty ukazywały się również w wielu pismach w kraju i za granicą, m.in. w „Reporterze”, „Karcie”, „Twórczości”, „Rzeczypospolitej”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Gazecie Polskiej”, „GW” „Kronice Mazowieckiej” (Warszawa), „Związkowcu” (Toronto), „Gazecie Lwowskiej” (Lwów), „Znad Wilii” (Wilno), „Dzienniku Związkowym” (Chicago), „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork), „Głosie Katolickim” (Paryż), „Krynica” (Kijów). Aktualnie publikuje w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” (red. naczelna), współpracuje też na stałe z „Białym Orłem” (Boston). Opublikowała również kilkanaście artykułów i rozpraw w pismach naukowych, w Polsce i za granicą.

Jest autorką 11 prozatorskich książek oraz 7 zbiorów poezji, w tym dwóch o tematyce katyńskiej, z których jedna pt. „Kiedy jesteście, mniej boli…” (wznowiona w 2010 r. jako „Dzieci Katynia”) została wydana w j. angielskim w USA jako „Children of the Katyn Massacre” (McFarland 2006). W 2004 r. odwiedziła wszystkie polskie nekropolie wojenne na Wschodzie, jako uczestniczka IV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego – efektem jest książka „Zapalają ognie pamięci” oraz pomnik Krzyż Katyński w Ciechanowie (z ziemią przywiezioną z cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Miednoje), który w 2005 r. stanął w centrum miasta, gdzie mieszka od 1985 r.

Zabiega też o niezapominanie w Polsce o Marii Skłodowskiej-Curie. W 2007 roku napisała książkę o jej związkach z rodzinnym Mazowszem, która w 2011 została wydana ponownie, uzupełniona i z okolicznościową opaską (w stulecie otrzymania drugiej Nagrody Nobla ustanowiono – w Polsce, Francji, UNESCO – Rok Marii Skłodowskiej-Curie). Autorka odbyła też szereg prelekcji, dzięki czemu w 2008 r. rozpoczęła się odbudowa zrujnowanego Dworu Żórawskich w Szczukach, pow Maków Mazowiecki, gdzie słynna Noblistka przebywała jako guwernantka (1886-1889), prowadziła tajne nauczanie dzieci wiejskich, pomagała swej siostrze finansowo w studiowaniu w Paryżu i sama przygotowywała się na Sorbonę.

W stulecie śmierci Marii Konopnickiej, też związanej z Płn. Mazowszem, napisała i przebadała mało znane związki autorki „Roty” , co zaowocowało nową, odkrywczą jej książką „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”.

Teresa Kaczorowska cieszy się tez uznaniem jako poetka. Wiele jej wierszy przetłumaczono na języki obce: angielski, portugalski, norweski, niemiecki, ukraiński, litewski, węgierski, czeski, serbski. Publikowano je w pismach literackich w Polsce i za granicą, licznych portalach internetowych, niektóre ukazały się antologiach zbiorowych, m.in. w angielskojęzycznej antologii współczesnych pisarzy polskich “Contemporary Writers of Poland” (USA 2005), “Według poety” (Warsaw 2006), “Słowa bielsze od śniegu” (Wrocław 2006), “Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich” (Dortmund, Katowice 2006).

Badacz emigracji polskiej – stąd kilka jej książek dotyka spraw Polonii. Pracą, nad którą pracowała najdłużej (w latach 2001-2008), jest pierwsza biografia Mieczysława Haimana (1888-1949) – zapomnianego poety, dziennikarza, pisarza i pierwszego historyka Polonii amerykańskiej, który wydał ok. 20 książek nt. chlubnej przeszłości polskiej w USA oraz zorganizował w 1935 r. Polskie Muzeum w Ameryce (The Polish Museum of America) z siedzibą w Chicago, do dziś jedyne w obydwu Amerykach. Najpierw wydała zbiór jego wierszy z poetycką biografią pt. „Herodot Polonii poetą” (2005) – promocja odbyła się jesienią 2005 w Stanach Zjednoczonych, gdzie w październiku, listopadzie i grudniu odbyła cykl spotkań autorskich, m.in. na Uniwersytetach: University of Loyola in Chicago i University of Michigan w Ann Arbor. 31 maja 2007 obroniła pod kierunkiem prof. Izabelli Rusinowej rozprawę doktorską pt. „Mieczysław Haiman (1888-1949) – historyk i działacz Polonii amerykańskiej”, która została wydana w 2008 r. przez Muzeum Wychodźstwa Polskiego Łazienki Królewskie w Warszawie pt. „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949)” – w 2009 r. książka ta miała promocje w USA (na terenie 3 stanów), Argentynie (Biblioteka Polska w Buenos Aires), Warszawie (Senat RP, Dom Polonii). Uczestniczy nie tylko w licznych imprezach literackich, w kraju i za granicą, ale występuje też z odczytami naukowymi na konferencjach i sympozjach naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Światowej rady Badań nad Polonią.

Redaktorka. W 1999 r. była głównym twórcą i redaguje do dziś periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, w którym przywraca pamięć o wielkich tradycjach literackich regionu Płn Mazowsza. Pod jej redakcją ukazało się również kilkanaście wydawnictw zbiorowych (patrz: Bibliografia).
Animatorka kultury. Była współzałożycielką i przez 10 lat prezesem Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie (1988-1998). Autorka była członkinią Związku Literatów Polskich, a w latach 2001-2009 prezesem Związku Literatów Polskich Oddziału w Ciechanowie, lecz w proteście przeciw braku lustracji w Zarządzie Głównym tej organizacji (którego członkowie uwikłani byli we współpracę ze służbami PRL) wystąpiła ze ZLP i wraz z całym ciechanowieckim oddziałem ZLP założyła nową, niezależną organizację pisarską – Związek Literatów na Mazowszu, którego stała się prezeską (2009).

Od 2005 r. jest prezesem Academii Europaea Sarbieviana (AES) w Sarbiewie, które w ramach szerokiej społecznej akcji wskrzeszania pamięci o sławnym, a zapomnianym pierwszym polskim poecie rangi europejskiej okresu baroku, ks. Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, rodem z Sarbiewa pod Płońskiem („polskim Horacym”). AES zamierza odbudować nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie jako Muzeum Baroku – międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie i muzealne.

Współorganizatorka wielu imprez na Płn. Mazowszu, w tym 3 międzynarodowych: Ciechanowskiej Jesieni Poezji (Ciechanów-Opinogóra), Wiosny Literatury w Gołotczyźnie oraz Międzynarodowych Dni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (Płońsk-Sarbiewo-Ciechanów-Pułtusk-Przasnysz-Warszawa), a także kilku ogólnopolskich konkursów literackich: „O Laur Opina”, „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Sarbiewskiego”.

Uhonorowana, m.in.: przez Ministra Kultury RP odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1995), nagrodą Starosty Ciechanowskiego (2000), nagrodą IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), nagrodą honorową Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), Nagrodą „Złote Pióro” (Ciechanów 2004, 2006), „Przyjaciela Domu Kultury w Ciechanowie” (2006), Medalem „Za Zasługi dla Ciechanowa” (2006), ogólnopolską nagrodą im. Edwarda Hulewicza (Warszawa 2006),Honorową Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Nagrodą im. dr. F. Rajkowskiego jednoznaczną z honorowym tytułem Ciechanowianina Roku (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010).

Bibliografia Teresy Kaczorowskiej

Książki prozatorskie:

1. „Wyrwani z gniazd’, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1997
2. „Nie odpłyną rzeki snu…”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1998
3. „W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską”, Książka i Wiedza, Warszawa 2000
4. „Kiedy jesteście, mniej boli…”, Oficyna Wydawnicza Rymsza, Gdynia 2003
5. „Zapalają ognie pamięci”, MON, Warszawa 2005
6. „Children of the Katyn Massacre”, McFarland, USA 2006, w formie e-book (McFarland 2010)
7. „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
8. „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
9. „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949”), Muzeum Wychodźstwa Polskiego Łazienki Królewskie, Warszawa 2008
10. „Dzieci Katynia”, Bellona S.A., Warszawa 2010
11. „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010
12. „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Związek Literatów na Mazowszu, wydanie drugie uzupełnione i z okolicznościową opaską z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie, Ciechanów 2011
13. “Dwunastu na Trzynastego”, Związek Literatów na Mazowszu,Ciechanów 2011
14. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie, Academia Europaea Sarbieviana, Ciechanów 2012

Zbiory poezji:

1. „Dotyk prawdy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
2. „Ze słowikiem w duszy”, Nowy Świat, Warszawa 2004
3. „Cztery wiosny”, Nowy Świat, Warszawa 2008
4. „Dla Wandy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009
5. “Cherries Are Gone…”, Exlibris, USA, 2011
6. “Kończą się wiśnie…”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011
7. “Z Gombrowiczem w Buenos Aires”, Nowy Świat, Warszawa 2011

Opracowania książkowe i redakcja:

1. „Kto jest kim w Ciechanowskiem”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1994
2. „Twórcy… drzewa ziemi naszej”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1995
3. „Reminiscencje hiszpańskie”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1996
4. „Dziewiąta struna”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Ciechanów 1997
5. „Słowem ocalić słowo”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Wojewódzki Dom Kultury, Ciechanów 1997
6. „Romantycznej ziemi czar”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
7. „Młodzieńczy oddech”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
8. „Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane”, Teresa Kaczorowska: Wybór, układ, wstęp i zarys poetyckiej biografii (Wydawnictwo PWP „Gryf”, Ciechanów 2005
9. „Pierwsza dekada. Ciechanów literacki”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
10.Alfred Borkowski, „Wieczorne rozmyślania”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Zenona Cieślak-Szymanik, „Rzeka mojego uroczyska”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Igor Kantorowski, „turysta”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
12. „O Laur Opina”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008

Ciechanowskie Zeszyty Literackie (redakcja):

Nr 1, „Pierwszy lot”, Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1999
Nr 2, „Z przełomu tysiącleci”, Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 2000
Nr 3, „Piętno Norwida”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2001
Nr 4, „Powiew Romantyzmu”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
Nr 5, „W zaczarowanej dorożce”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
Nr 6, „Niosąc pamięć”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2004
Nr 7, „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
Nr 8, „Tropami Henryka Sienkiewicza”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
Nr 9, „Żeromski na salonach”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
Nr 10, „Z Posłem Prawdy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
Nr 11, „Przyjaźń dwóch wieszczów”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009
Nr 12, „Nie rzucim ziemi…”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010
Nr 13 “Córka mazowieckich równin”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011

Źródło: materiały ze strony www. Teresy Kaczorowskiej