Sierpień 2005 r.

Niespodziewanie ks. Jerzy został przeniesiony do innej parafii. Na jego miejsce przyszedł młody ksiądz: Kazimierz Meyer, nie mający doświadczenia w Domowym Kościele.

Animatorami kręgu I zostaje nasze „młodzieżowe” małżeństwo: Marta i Marek.

Drugi krąg „na zakręcie” – pozostają z niego tylko 2 małżeństwa, ale Ks. Kazimierz dąży do jego odbudowania.