20-22 maj 2005 r.

Dni skupienia w Wiśniowej. : ”Eucharystia źródłem miłości małżeńskiej”  Uczestniczyły w nich obydwa kręgi. Wspólna formacja duchowa i czas spędzony towarzysko przy biesiadowaniu, spacerach zaowocowały konsolidacją małżeństw i przyjaźniami.