Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 1 kwietnia 2018r.

  1. Dziś o 17.30 odprawimy nieszpory. Jutro porządek Mszy taki sam jak w każdą niedzielę.
  2. W najbliższą sobotę tradycyjna piesza pielgrzymka naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Zbiórka o godz. 8.30 na placu przed naszym kościołem. O godz. 10.30 będziemy uczestniczyć we Mszy św. w intencji naszej parafii.
  3. Również w sobotę, zaraz po Mszy św. o godz. 18.00, odmówimy Różaniec wynagradzający Matce Bożej za bluźnierstwa ludzi, którzy ją obrażają.
  4. Dziękujemy pani Sylwii za przygotowanie „ciemnicy” i Bożego Grobu oraz wszystkim, którzy przygotowali śpiew i asystę liturgiczną podczas Triduum Paschalnego. Dziękujemy także Różom Żywego Różańca, Grupie Oazy Młodzieżowej Ruchu Światło-Życie, kręgom Domowego Kościoła, chórowi parafialnemu „Kanon”, grupie młodzieży pracującej i studiującej „Mateusz 25”, zespołowi „Cantate Rosariae” za „dar ołtarza” złożony na Mszy Wieczerzy Pańskiej.
  5. Dziękujemy parafianom z bloku Bochenka 20 za sprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną. W tym tygodniu prosimy do sprzątania mieszkańców bloku Bochenka 22.
  6. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara (…) Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (Św. Paweł, 1 List do Koryntian, 15, 14-19)

Święto Zmartwychwstania Pańskiego stawia każdemu ochrzczonemu najważniejsze pytanie: Czy wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Jedynie pozytywna odpowiedź otwiera przed człowiekiem nową perspektywę, która wychodzi poza granice życia doczesnego, a jednocześnie nadaje sens każdemu dobremu czynowi w codzienności życia, jeśli tylko jest on dokonywany w łączności z Jezusem Chrystusem. Wtedy On, nasz Pan i Zbawiciel, zwycięzca śmierci, nadaje naszej zwykłej, szarej, codzienności nadzieję szczęśliwej nieśmiertelności.

Życzymy umocnienia i rozwoju otrzymanego na chrzcie daru wiary, bez której trudno przyjąć Radosną Nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i Jego nieustannej, prawdziwej i żywej obecności wśród nas w Sakramencie Eucharystii. Życzymy umiejętności oddawania Chrystusowi najmniejszych nawet czynów dobra i ciągłego doświadczenia Jego miłości.

  1. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny lub rocznicę ślubu życzymy obfitości Bożych łask w codzienności życia.