Druga niedziela września – dzień XIX Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Stanisław Kardynał  Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Drogie Rodziny Archidiecezji Krakowskiej!

We współczesnym świecie zdominowanym przez relatywizm szczególnym zadaniem chrześcijan jest przypominanie, że małżeństwo, jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, jest fundamentem istnienia rodziny i społeczeństwa.

Druga niedziela września – dzień XIX Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – jest wyjątkową okazją do dawania świadectwa, że rodzinę buduje się z Chrystusem w oparciu o Boże przykazania. Jest momentem modlitwy za nasze rodziny, za małżonków i za dzieci oraz za te rodziny, które przeżywają kryzysy. Będziemy się również modlić za tych, którzy ustanawiają prawa w naszej Ojczyźnie, aby były one zgodne z Bożym prawem.

Pragnąłbym, aby małżeństwa, które będą w Kalwarii, u stóp Krzyża Chrystusowego, pod matczynym spojrzeniem Maryi, dały świadectwo Bożej prawdzie o małżeństwie przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Chciałbym również, aby małżeństwa nieobecne w Kalwarii odnowiły przyrzeczenia w swoich parafiach. Proszę więc Księży Proboszczów, aby w tę pielgrzymkową niedzielę podczas jednej Mszy Świętej stworzyli tego rodzaju możliwość. Dziś tak bardzo w społeczeństwie potrzebny jest ten znak miłości, uczciwości i wierności małżeńskiej aż do śmierci.

Do tegorocznej pielgrzymki rodzin zachęca nas bł. Jan Paweł II, który 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznał, że szczególnie trudne i odpowiedzialne sprawy jego biskupiej posługi rozwiązywały się po modlitwie na dróżkach kalwaryjskich. Prosił również, abyśmy tu modlili się za niego za jego życia i po śmierci. Dziś, po jego beatyfikacji, przyzywamy jego wstawiennictwa jako patrona rodzin chrześcijańskich i „umocnienie małżonków”.

Moi Drodzy! Zapraszam na pielgrzymkę wszystkie małżeństwa i rodziny, spotkajmy się 11 września w Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 9.00 przy stacji „U Piłata” rozpocznie się droga krzyżowa, a o godzinie 11.00 będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej o błogosławieństwo Boże dla wszystkich rodzin naszej Archidiecezji.

Na trud pielgrzymowania rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej z serca błogosławię

 

kard. Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Kraków, 13.08.2011