Luty i marzec 2013 r. w krakowskim „PSALMIE”

XVII Zaproszenie na wieczór autorski Krzysztofa Kołtuna – 3 II 2013 r.

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza na wieczór autorski Krzysztofa Kołtuna (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), poety z Chełmu Lubelskiego, spotkanie w ramach cyklu „Poezja religijna”. Wiersze w wykonaniu autora, w trakcie wieczoru z Krzysztofem Kołtunem o wierze, patriotyzmie, poezji porozmawia dr Marek Mariusz Tytko (UJ). Muzyka: Maria Zborowska (skrzypce). Termin: niedziela, dnia 17 lutego 2013 r., godz. 19.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 24, 50, autobusami nr 164, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.

 

XVIII Zaproszenie na wieczór autorski Moniki Makowskiej – 17 II 2013 r.

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza  do Domu Parafialnego na spotkanie z mgr Moniką Makowską, koncertującą skrzypaczką, muzykolożką, doktorantką Wydziału Polonistyki UJ, animatorką kultury. Zapraszamy na artystyczny wieczór autorski mgr M. Makowskiej – wykład o polskiej pieśni patriotycznej XVIII-XIX w., w ramach cyklu: „Muzyka ojczysta” oraz na rozmowę z tą krakowską twórczynią o wierze, patriotyzmie i muzyce, którą poprowadzi dr Marek Mariusz Tytko (UJ), pedagog kultury. Muzyka (skrzypce) w wykonaniu Moniki Makowskiej (w programie utwory J.S. Bacha, H. Winiawskiego); termin: niedziela, dnia 3 lutego 2013 r., godz. 19.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 24, 50, autobusami nr 164, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.

 

XIX Zaproszenie na wieczór autorski Leszka Elektorowicza – 10 III 2013 r.

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny („PSALM) przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych, ul. Nowosądecka 41, zaprasza na wieczór metafizycznej poezji amerykańskiej w tłumaczeniu  mgra Leszka Elektorowicza (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich). Spotkanie w ramach cyklu „Poezja religijna”. Wiersze amerykańskich poetów metafizycznych przeczyta ich tłumacz – mgr Leszek Elektorowicz, anglista, poeta, prozaik, eseista. W trakcie wieczoru o tłumaczonej amerykańskiej poezji metafizycznej z mgrem Leszkiem Elektorowiczem porozmawia dr Marek Mariusz Tytko (UJ). Muzyka: Dariusz Sadzikowski (piano). Termin: niedziela, dnia 10 marca 2013 r., godz. 19.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 24, 50, autobusami nr 164, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.