Parafialna pielgrzymka w 100. rocznicę objawień fatimskich

Popołudniu odprawiliśmy Drogą Krzyżową pastuszków prowadzącą z Gaju Oliwnego w Fatimie do Adjustrel. Tam zwiedziliśmy domy Łucji, Hiacynty i Franciszka (przekształcone obecnie w muzea) i spotkaliśmy blisko 100-letnią krewną Łucji.

10 czerwca, sobota. Tego dnia w Mszy św. w Kaplicy Objawień uczestniczyliśmy już o godz. 6 rano, a po śniadaniu wysłuchaliśmy kolejnej konferencji. Do popołudnia był następnie czas wolny, bo sobota miała być dniem odpoczynku. Wspólnie poszliśmy jedynie do znajdującego się przy sanktuarium muzeum, w którym zobaczyć można m.in. różne wota dziękczynne składane przez pielgrzymów (także przez papieży) Matce Bożej. Wieczorem – tak jak i każdego dnia – można było iść na procesję różańcową.